สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดการสัมมนา ผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ (Designated Air Traffic Controller Assessor หรือ DATCA) ประจำปี 2565 ให้กับ DATCA จากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AEROTHAI)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จัดสัมมนาผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ ประจำปี 2565 ให้กับผู้ทดสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (Aeronautical Radio of Thailand Co.,LTD) ณ โรงแรมมิราเคิล...