ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมสรรหาและเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมสรรหาและเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมตรา 36(3)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

พม. สานพลังเครือข่าย ช่วยคนไร้บ้าน อิ่มใจ อุ่นกาย คลายหนาว พร้อมที่พัก

พม. สานพลังเครือข่าย ช่วยคนไร้บ้าน อิ่มใจ อุ่นกาย คลายหนาว พร้อมที่พัก พม. สานพลังเครือข่าย ช่วยคนไร้บ้าน อิ่มใจ อุ่นกาย คลายหนาว พร้อมที่พัก             เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65 เวลา 18.00...

จังหวัดสุรินทร์เร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสุรินทร์( PMQA 4.0) มุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี? นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์...

จังหวัดกาญจนบุรีประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส กาญจนบุรีใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรในจังหวัดกาญจนบุรี ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และขอถวายสัจวาจาว่าจะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม...

พ่อเมืองแพร่นำศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับและส่งขบวนจักรยานโครงการปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 5 เพื่ออาคารสุจิณฺโน“

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในจังหวัดแพร่ ต้อนรับและส่งขบวนจักรยานโครงการปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่อ ปั่นเพื่อน้อง #5 ตอน เพื่ออาคารสุจิณฺโน...

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เน้นย้ำสถานศึกษาในพื้นที่ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนหยุดยาวปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในเด็กและเยาวชน

วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ หรือวันหยุดยาว สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดตรัง พบว่า รถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก จังหวัดตรัง จึงเร่งรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังกับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกัน ตรวจตรา...

ร่วมด้วยช่วยชาวใต้ มอบถุงยังชีพ 500 ชุด แทนความห่วงใย ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ร่วมด้วยช่วยชาวใต้ มอบถุงยังชีพ 500 ชุด แทนความห่วงใย ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ด้าน- ชาวแมทีเทพา วอนขอไฟฟ้าส่องถนนน้ำท่วมเจ็บป่วยยามดึกนั่งเรือออกไปโรงพยาบาลลำบาก สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังหนัก อีกหลายพื้น และหลายพื้นที่น้ำลดลง แล้ว แต่ ชาวบ้าน ยังผวา พายุรอบใหม่หลังหน่วยภาครัฐได้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง ขณะที่ประชาชนหายพื้นที่ ร้องขอถุงยังชีพเพื่อประทังชีวิต ทำให้ นายธีระชัย รัตนกมลพร ผู้ก่อตั้ง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย)...

กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ ช่วงฤดูหนาวบนถนน ชม.5080 เข้าสู่หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ ช่วงฤดูหนาวบนถนน ชม.5080 เข้าสู่หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ชุมชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เชิญชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวบนถนนทางหลวงชนบท ชม.5080 สู่หมู่บ้านแม่กำปอง สัมผัสอากาศบริสุทธิ์และธรรมชาติของป่า เขา ลำธาร เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ โดยหมู่บ้านแม่กำปองอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ ซึ่งในฤดูหนาวอากาศจะเย็นสบาย อีกทั้งยังมีลำธารไหลผ่านกลางหมู่บ้านตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยวพักผ่อน...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอบรมเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ ฟรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดรับสมัครฝึกอาชีพเพื่อการเตรียมเข้าทำงานโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ฝึกอบรมฟรี) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ระยะเวลาฝึก 3 เดือน (เมษายน - กรกฎาคม 2566) ฝึกในสถาบันฯ จำนวน 2 เดือน ฝึกในสถานประกอบกิจการ...

จังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2565

วันนี้ (23 ธ.ค.65) ที่ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ด้านการจัดตั้งด่านชุมชน นำเสนอสถิติอุบัติเหตุทางถนนรายเดือนและการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม อุบัติเหตุรายสำคัญและอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุใหญ่ อำเภอสิเกา...

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร...

เทศบาลตำบลราไวย์ จึงหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 3 และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา และพิธีขอพร (ดุอาอ์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เทศบาลตำบลราไวย์ จึงหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 3 และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา และพิธีขอพร (ดุอาอ์) เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นายอรุณ โสรฬ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 3 และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์...

ปลัดฯ ณัฐพล รุดให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP City 2022

ที่ห้องประชุมอำเภอสำโรงทาบ ชั้น 2 ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอสำโรงทาบ /ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 แจ้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัต จริงจัง และต่อเนื่อง ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมขน และ อปท.ทุกแห่ง ใช้กลไกของท้องที่ควบคุม ดูแล ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้มาตรการเชิงรุก...

พื้นที่น้ำท่วม อ.เมืองยะลา – รามัน บางส่วนรอน้ำลด

พื้นที่น้ำท่วม อ.เมืองยะลา - รามัน บางส่วนรอน้ำลด ปภ.เผยมีผู้ได้รับผลกระทบ กว่าเจ็ดหมื่นหกพันคน คลี่คลายแล้ว 6 หมู่บ้าน สถานการณ์น้ำท่วม จ.ยะลา ที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ห้วงวันที่ 18- 19 ธ.ค 65 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลกระทบให้มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ล่าสุด มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ ทำให้ ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรีลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ทางด้าน...

ทองลง 1.สัญญาทองคำปิดร่วงลง เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์จากการที่เฟดยังคงสนับสนุนให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ในภาพรวมค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าทำให้ราคาทองคำใน..อ่านต่อ

ทองลง 1.สัญญาทองคำปิดร่วงลง เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์จากการที่เฟดยังคงสนับสนุนให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ในภาพรวมค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าทำให้ราคาทองคำในประเทศลดลง 2.(-ทอง)ราคาทองถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRไม่เปลี่ยนแปลงการตุนทองหลังจากครั้งที่แล้วเพิ่มการตุนไป1.74ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น-61.78ตัน SPDRไม่เปลี่ยนแปลงการตุนทองปิดที่913.88ตัน ราคาทองหน้าเหมือง(HUI)ปิดที่230.59 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน(USDXปิดที่104.33 นายตลาดทอง http://www.taradthong.com/node/7167 ตลาดทองดอทคอมTARADTHONG.COM  สมัครสมาชิกตลาดทอง คลิก!!! อ่านเพิ่มเติม ทองลง 1.สัญญาทองคำปิดร่วงลง เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์จากการที่เฟดยังคงสนับสนุนให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ในภาพรวมค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางแข็งค่าทำให้ราคาทองคำในประเทศลดลง 2.(-ทอง)ราคาทองถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRไม่เปลี่ยนแปลงการตุนทองหลังจากครั้งที่แล้วเพิ่มการตุนไป1.74ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น-61.78ตัน...

“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “มะม่วงเบาสงขลา” ทั้งแบบผลสด แช่อิ่ม ดองเกลือ มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า เพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น ล่าสุดทำรายได้ให้ผู้ประกอบการแล้วกว่า 58 ล้านบาทต่อปี

“พาณิชย์”ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “มะม่วงเบาสงขลา” ทั้งแบบผลสด แช่อิ่ม ดองเกลือ มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า เพิ่มรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น ล่าสุดทำรายได้ให้ผู้ประกอบการแล้วกว่า 58 ล้านบาทต่อปี นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ คือ มะม่วงเบาสงขลา ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ และอัตลักษณ์รสชาติโดดเด่นมีรสชาติเปรี้ยว...