เตรียมงานฉลองครบรอบ 40 ปี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ กรรมการอำนวยการ และ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานฉลอง “40 ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์” จัดประชุมเตรียมงานรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พระราชทานพระมหากรุณาจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลอง “40 ปี ทวีสุข มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน...

เตือน ประชาชน สารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง

เตือน  ประชาชน สารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง จากการที่สังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลว่าสารนิโคติน เป็นสารเคมีที่ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย และผู้ที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาวจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่เป็นอันตรายนั้น #เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ  สารนิโคติน ที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสารพิษอันตรายต่อสุขภาพทั้งคนที่สูบและคนที่อยู่รอบข้าง “ที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาว” เนื่องจากนิโคตินเป็นสารเสพติดโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท เมื่อเสพนิโคตินแล้ว จะส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด สารนิโคตินทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหดตัว และทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น สำหรับผู้ที่อยู่รอบข้างคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อสูดดมควันเข้าไปสารนิโคตินจะส่งผลในระยะยาวต่อการพัฒนาสมอง ระบบประสาทและหน่วยความจำโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น...

จังหวัดสุโขทัย … ขอเชิญชมการแสดง แสง เสียง (Mini Light & Sound) ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย ... ขอเชิญชมการแสดง แสง เสียง (Mini Light & Sound) ณ วัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เริ่มการแสดงในเวลา 19.30 น. ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2566 รอบการแสดง 7 รอบเท่านั้น!! เสาร์ที่...

กรุงไทย หนุนลูกค้าธุรกิจ ขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียม e-Withholding Tax Plus ถึงสิ้นปี 2568

กรุงไทย หนุนลูกค้าธุรกิจ ขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียม e-Withholding Tax Plus ถึงสิ้นปี 68 ​ธนาคารกรุงไทยขยายระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียมบริการจัดการข้อมูลและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Withholding Tax Plus) จนถึง 31 ธันวาคม 2568 สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินผ่านระบบ e-Withholding Tax ของกรมสรรพากร ​ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ...