ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงขยาย ทล.205 อำเภอหนองบัวโคก – อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ

กรมทางหลวงขยาย ทล.205 อำเภอหนองบัวโคก - อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เพื่อส่งเสริมศักยภาพระบบโลจิสติกส์ระหว่าง จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดชัยภูมิ กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 205 สาย อำเภอหนองบัวโคก - อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จาก...

“รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร” จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ประยุกต์ประติมากรรม 200 ปี ลงบนผืนผ้า พร้อมจัดแสดงแบบผ้าไทย กระตุ้นรณรงค์ร่วมสวมใส่ผ้าไทย

"รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร” จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ประยุกต์ประติมากรรม 200 ปี ลงบนผืนผ้า พร้อมจัดแสดงแบบผ้าไทย กระตุ้นรณรงค์พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมสวมใส่ผ้าไทย เสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   วันนี้ (12 มี.ค. 66) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การนำของนางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "รักษ์ผ้าไทย ผ้าถิ่นกำแพงเพชร”...

สธ. เผย การตรวจรหัสพันธุกรรม ES ผู้ป่วยเด็กลมชักไม่ตอบสนองรักษา มีความคุ้มค่า ประหยัดงบ 18-36 ล้านบาท แนะบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์

สธ. เผย การตรวจรหัสพันธุกรรม ES ผู้ป่วยเด็กลมชักไม่ตอบสนองรักษา มีความคุ้มค่า ประหยัดงบ 18-36 ล้านบาท แนะบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลวิจัยของ HITAP พบการตรวจรหัสพันธุกรรม ES ในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง รวดเร็ว มากกว่าวิธีมาตรฐานที่ตรวจให้แน่ชัดได้ไม่ถึง 50% และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ประหยัดงบประมาณ      ...