ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการงานรณรงค์เพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ประจำปี 2566 “CAAT STRONG Power Anti-Corruption ปีที่ 2”

    เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 CAAT ได้จ     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 CAAT ได้จัดงานโครงการงานรณรงค์เพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร ประจำปี 2566 หัวข้อ “CAAT STRONG Power Anti-Corruption ปีที่ 2” ณ ห้องประชุมอู่ตะเภา...

สิทธิของผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินภายในประเทศล่าช้า

ผู้โดยสารโปรดทราบสิทธิของผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินภายในประ ผู้โดยสารโปรดทราบสิทธิของผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินภายในประเทศล่าช้า  ข้อมูลจาก : ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 รับเรื่องร้องเรียนสายการบิน www.caat.or.th/complain ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร : https://www.caat.or.th/th/archives/2914   Read More Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/

ชวนพี่น้องชาวนา ร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ยกระดับรายได้ กระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา กรมการข้าวมุ่งมั่นผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้ชาวนา ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับชาวนาเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้กรมการข้าวดำเนินนโยบายช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณที่มากขึ้น ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยในปี 2566 เป้าหมายการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ที่ 58,700 ตัน และคาดว่าจะดำเนินโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อเนื่องกัน 3 ปี...

กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมโยงข้อมูลส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา มีงานทำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานร่วมแถลงผลงานการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน ในงาน“ศึกษาธิการ - แรงงาน ร่วมใจ สู่ไทยมีงานทำ” ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตลอดระยะเวลา 1 ปี เพื่อร่วมกันส่งเสริมการมีงานทำ พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาและแรงงานทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งสองกระทรวงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ...

กรมประมง พร้อมผลักดันปลาสวยงาม ก้าวขึ้นประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญในตลาดโลก

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จังหวัดราชบุรี จังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญของประเทศไทย จากข้อมูลของสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี พบว่ามีพื้นที่เพาะเลี้ยงปลาสวยงามรวมกว่า 1,200 ไร่ มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงกว่า 200 ฟาร์ม สามารถทำรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 400 - 600 ล้านบาท โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน...

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 2) รุ่นที่ 3/66 ที่ จ.สกลนคร

เช้าวันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่สโมสรนายทหารสัญญา มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 2) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมี...

จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ภายใต้แนวคิด ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ภายใต้แนวคิด ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง สำหรับกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ และสร้างโมเดลต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 878 อำเภอทั่วประเทศ ข้อมูล    Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร...

ผบก.ตร.ภว.ยะลา นำกำลังพล ร่วม”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา นำโดย พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พร้อม กำลังพลตำรวจจิตอาสา หน่วยในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยะลากว่า 100 นาย ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาบริจาคโลหิต "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยได้เดินทางเข้าบริจาคโลหิตให้กับ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ (มอ.หาดใหญ่) โลหิตที่บริจาคได้จำนวนกว่า 328,500 ซีซี ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้นำกำลังพลร่วมกันบริจาคโลหิตตามวงรอบเมื่อครบกำหนดเป็นประจำ เพื่อให้โลหิตในร่างกายของกำลังพลได้หมุนเวียน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และโลหิตที่บริจาคยังสามารถใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไปได้...

ผลวิจัยพบคนไทย ร้อยละ 76 มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง นั่งตั้งแต่ 7 ชั่วโมงต่อวัน

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศไทย (IHPP) ศึกษาวิจัยสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอและพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทย โดยวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพคนไทยในปี 2564 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในผู้ที่มีอายุ 18 - 80 ปี 78,717 คน ครอบคลุม 77 จังหวัด พบร้อยละ 76 มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดยการนั่งตั้งแต่...

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา นำโดย พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พร้อมกำลังพลตำรวจจิตอาสา หน่วยในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยะลากว่า 100 นาย ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยได้เดินทางไปบริจาคโลหิตให้กับ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ (มอ.หาดใหญ่) โลหิตที่บริจาคได้จำนวนกว่า 328,500 ซีซี ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้นำกำลังพลร่วมกันบริจาคโลหิตตามวงรอบเมื่อครบกำหนดเป็นประจำ เพื่อให้โลหิตในร่างกายของกำลังพลได้หมุนเวียน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และโลหิตที่บริจาคยังสามารถใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไปได้ ข้อมูล   ...

กกต.สุรินทร์ เน้นย้ำขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

ร้อยตำรวจเอก นิยม เพ็ชรโกมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า กกต.สุรินทร์ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุรินทร์ เรื่องการออกประกาศกำหนดสถานที่ และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงเน้นย้ำขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่ปิดประกาศตามรูปแบบที่ปิดประกาศ พร้อมดำเนินการออกประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามแบบประกาศ และเมื่อประกาศแล้ว ขอให้นำส่งประกาศให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_srn@ect.go.th เพื่อทาง กกต.สุรินทร์...