ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมปศุสัตว์ ได้ Kick Off พิธีเปิดโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมปศุสัตว์ ได้ Kick Off พิธีเปิดโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566และร่วมลงนาม MOU เพิ่มประสิทธิภาพการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้จังหวัดชลบุรีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นต้นแบบของการร่วมมือจากทุกหน่วยงาน โดยบูรณาการการดำเนินงานทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานระดับส่วนกลาง ระดับเขต และระดับจังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี นายสัตวแพทย์สมชวน...

อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เปิดโครงการอาชีวะช่วยประชาชน “เทศกาลสงกรานต์” ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ฟรี ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.นี้

วันนี้ (14 เม.ย.66 ) ที่ สถานีบริการน้ำมัน หสน.อิสาณบริการ (ปั๊มน้ำมัน ปตท.หนองจิก ) ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะช่วยประชาชน “เทศกาลสงกรานต์”ประจำปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม คณะครู นักศึกษา จิตอาสาภาครัฐ และจิตอาสาภาคประชาชน...

กรมการจัดหางาน พร้อมให้บริการประชาชน ผ่าน e-Service ติดต่อราชการสะดวก ง่าย ไม่เว้นวันหยุดสงกรานต์

กรมการจัดหางาน พร้อมให้บริการประชาชน ผ่าน e-Service ติดต่อราชการสะดวก ง่าย ไม่เว้นวันหยุดสงกรานต์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ชี้ช่องทางบริการประชาชนผ่านระบบ e-service กรมการจัดหางาน ขึ้นทะเบียนว่างงาน ขอรับสิทธิสำหรับผู้พิการตามมาตรา 35 และค้นหางานเบ็ดเสร็จในจุดเดียว   นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน บางท่านอาจเดินทางกลับภูมิลำเนา พักผ่อนอยู่บ้าน หรือถือโอกาสท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง...

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ ตรวจความพร้อมเรือท่องเที่ยวรองรับการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ ตรวจความพร้อมเรือท่องเที่ยวรองรับการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ... วันที่ 14 เมษายน 2566 นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ ตรวจความพร้อมเรือท่องเที่ยวรองรับการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมด้วยนายภูเมศ สุขม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 และนายพงษ์ธร ชำนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ณ ท่าเทียบเรือวัดชัยมงคล  ปัจจุบันท่าเรือวัดชัยมงคล มีเรือให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ประมาณกว่า...

สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช วิจัยนวัตกรรมในการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคในยุงลาย ใช้เป็นเครื่องมือประเมินทางระบาดวิทยาในการเฝ้าระวัง 3 โรคติดต่อจากยุงลาย

สคร.ที่ 11 นครศรีธรรมราช วิจัยนวัตกรรมในการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคในยุงลาย ใช้เป็นเครื่องมือประเมินทางระบาดวิทยาในการเฝ้าระวัง 3 โรคติดต่อจากยุงลาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช วิจัยนวัตกรรมเฝ้าระวังเชื้อไวรัสเดงกี ชิคุนกุนยา และซิกา ในยุงลายบ้านและยุงลายสวน โดยเก็บ pool ตัวอย่างยุงเกาะพักในบ้าน สามารถนำมาใช้วิเคราะห์แหล่งที่มาของการแพร่กระจายไวรัสเดงกี ชิคุนกุนยา และซิกา          ...

รฟท. เผยตัวเลขยอดรวมของผู้โดยสารที่เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7 – 12 เมษายน 2566

รฟท. เผยตัวเลขยอดรวมของผู้โดยสารที่เดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 7 - 12 เมษายน 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 425,862 คน เป็นผู้โดยสารขบวนรถปกติ จำนวน 421,812 คน และเป็นผู้โดยสารขบวนรถเสริม 4,05 นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ปี...

ทส. ลงนามก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก คาดแล้วเสร็จปี 2570 หวังเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ

ทส. ลงนามก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก คาดแล้วเสร็จปี 2570 หวังเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่ 300 ไร่ บริเวณคลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี...