แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

วันที่: 26 มิถุนายน 2565 เวลา: 20:47 น. (ประเทศไทย)ขนาด: 2.2 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: ประเทศเมียนมา (Myanmar)ละติจูด: 20° 45′ 45” เหนือลองจิจูด: 98° 34′ 34” ตะวันออกความลึกจากระดับผิวดิน: 3 กิโลเมตรเพิ่มเติม: TMD

Credit : พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา