ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

Post Title

Post Title

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ส่งเจ้าหน้าที

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน Chiang Mai AIRSHOW 2022 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมการบินภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ณ ที่ขึ้นลงชั่วคราวเชียงใหม่แอร์สปอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายในงานมีการแสดงบินของเครื่องบินพร้อมทั้งมีเวทีการเสวนาในเชิงวิชาการด้านการบินเพื่อร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการบินและสร้างเครือข่ายสนามบินขนาดเล็กทั่วประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ CAAT ได้เข้าร่วมเสวนา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบินและมาตรฐานด้านการบิน รวมถึงตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการบินด้วย

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/