ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

Post Title

Post Title

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านของ ฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไ

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านของ ฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (UAS) เข้ารับการอบรมนอกสถานที่ในวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 และ 27 – 29 มีนาคม 2566

จึงทำให้ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับฝ่าย UAS ทางโทรศัพท์ หากท่านต้องการติดต่อฝ่าย UAS ในช่วงเวลา ดังกล่าว 

ขอให้ติดต่อผ่านทาง E-mail : uav@caat.or.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/