มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สธ. และคณะนักศึกษาปธพ.9 จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” จ.ราชบุรี

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สธ. และคณะนักศึกษาปธพ.9 จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” จ.ราชบุรี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) และ จังหวัดราชบุรี ร่วมจัดทำ “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

นายกฯ ชื่นชมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นเสริมสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจชุมชน ยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องในโอกาส “การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน” ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ใน 4 ภูมิภาค 9 กลุ่มจังหวัด ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2565...

ก.อุตฯ เผย MPI เดือนพฤษภาคม 65 ขยายตัวจากเดือนก่อนร้อยละ 7.46 รับอานิสงส์เปิดประเทศฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดศก.ภาคอุตฯขยายตัวหลังจีนคลายล็อกดาวน์

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2565  ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 7.46 เนื่องจากการท่องเที่ยวฟื้นตัวหลังผ่อนคลายมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยสะท้อนได้จากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 19.97 ชี้ภาคการผลิตรับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบจากการล็อกดาวน์เมืองท่าสำคัญของจีน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คาดการขาดแคลนวัตถุดิบเป็นผลกระทบระยะสั้น ภาคการผลิตจะขยายตัวหลังประเทศจีนเริ่มคลายล็อกดาวน์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศคลี่คลายลงและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรการเปิดประเทศ...

บก. แก้ไขระยะเวลาการสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ในช่วงโควิด 19 กรณีกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยในภาพรวม พบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และการแพร่ระบาดของโรคไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐดังเช่นที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) จึงได้แก้ไขระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 จากเดิม “จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” เป็น “ถึงวันที่ 30 มิถุนายน...

รฟฟท. จัดโครงการ CSR “มอบรอยยิ้มให้น้อง พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก”

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) กระทรวงคมนาคม ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรม CSR ต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการ และสุขภาพของเด็ก และเยาวชน ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต รวมทั้งช่วยส่งเสริมโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ให้มีลานกิจกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงได้จัดโครงการ CSR...

ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา 1 ลด 3 เพิ่ม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 65

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา “ปลอดเหล้า ปลอดโรค ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565 ด้วยวิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” ลดการดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย เพิ่มความสุขในครอบครัว พร้อมชวนประชาชน หรือผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเมินความเสี่ยง...

“สมาคมธนาคารไทย” วางโรดแมป 3 ปี พัฒนาระบบการเงิน ชู 4 แนวทาง เพิ่มศักยภาพแข่งขันไทย

สมาคมธนาคารไทย วางโรดแมป พัฒนาระบบการเงินช่วง 3 ปีข้างหน้า ชู “4 แนวทาง” รับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเงิน เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจไทย มุ่งนำเทคโนโลยีช่วยภาคธุรกิจปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล สนับสนุนกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และพัฒนา “คนดิจิทัล” รองรับการเติบโตของธุรกิจการเงิน นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวในงานเสวนาหัวข้อ “บทบาท 3 องค์กรภาคเอกชนและการทำงานร่วมกันในกกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ในงาน...

รมว.คมนาคม เผย ตรึงราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ถึงสินปีนี้ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะค่าครองชีพสูงขึ้น

รมว.คมนาคม เผย ตรึงราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ถึงสินปีนี้ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะค่าครองชีพสูงขึ้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ถึงมาตรการเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน) ว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65 มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร...

พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (30 มิ.ย. 65) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 15.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 114.5 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 15...

เลขาธิการ คปภ. สรุปส่งท้ายโครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย”

เลขาธิการ คปภ. สรุปส่งท้ายโครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย” เผยประชาชนตื่นตัวทำประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่มขึ้น 2 ล้านฉบับ พร้อมเดินหน้าดำเนินการเชิงรุกเพื่อช่วยให้ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการประกันภัย พ.ร.บ. อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

คปภ. ยกทีมลงพื้นจังหวัดกาญจนบุรีโปรโมท “ประกันภัยข้าวนาปี – ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

• พร้อมเปิดตัวโครงการ “Training for the Trainers” ประจำปี 2565 เติมองค์ความรู้ด้านการประกันภัยประกันภัยข้าวนาปี - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้เกษตรกรสู้ภัยธรรมชาติ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

บี.กริม เพาเวอร์ เดินหน้านวัตกรรมพลังงานสู่ความยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ จุฬาฯ ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านพลังงานสู่ความยั่งยืน Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565) ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (29 มิ.ย. 65) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 16.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 116.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 2–3...

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเชี่ยวชาญของวิทยากรทางด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (Subject Matter Expertise : SME Test) ครั้งที่ 3/2565

Post Content Read More Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/

สธ.เพิ่ม 2 ฟังก์ชัน “หมอพร้อม” ประเมินภาวะลองโควิด-ตรวจสุขภาพใจ

 กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา 2 ฟังก์ชันใหม่ใน “หมอพร้อม” ทั้ง “ประเมินภาวะลองโควิด” ช่วยรู้อาการผิดปกติและระดับความรุนแรง พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว และ “ตรวจสุขภาพใจ” ประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นจากผลกระทบโควิด รุกสู่ Digital Health Platform ของประเทศไทย ที่ให้บริการครอบคลุมมากขึ้น        นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์...

ขยายเวลา สุจริตโมเดล 2565

ขยายเวลาส่ง ”ตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล” จากเดิมสิ้นสุด 31 พ.ค. เป็นส่งได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 02 242 5900 ต่อ 5491 ถึง 94 (เวลาราชการ) และทาง Inbox เพจ...

ไทยเล็งผสานรวมความคิดสร้างสรรค์เข้ากับเทคโนโลยี ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาสินค้าไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและนักธุรกิจในไทย ได้เปิดเผยในการประชุมและงานจัดแสดงสินค้าว่าด้วย BCG ซึ่งมีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ที่กรุงเทพฯ ว่า บรรดาผู้ผลิตของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ สินค้าแฟชั่น และสินค้าไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ในไทย ต่างพร้อมใจขานรับความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่หมายตาของผู้บริโภคทั่วโลก โดยได้สร้างสรรค์โซลูชันล้ำสมัยตามทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น และเข้ามามีบทบาทในการรีไซเคิลกันมากขึ้น ตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green หรือ BCG) และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลไทยได้ยกให้โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน...

อุตุฯ เตือน!! ทุกภาครับมือฝนตกหนัก 30 มิ.ย. – 2 ก.ค.นี้ .

อุตุฯ เตือน!! ทุกภาครับมือฝนตกหนัก 30 มิ.ย. - 2 ก.ค.นี้ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนบน มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 2–3 ก.ค. 65 ประกอบกับในช่วงวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ...

ปศุสัตว์เด่นชัยดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 สร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ที่วัดบ้านบ่อแก้ว ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายเฉลิมพิพัธธ์ ศรีโพลา ปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย ดำเนินกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค...

นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะรัฐมนตรีเร่งสร้างการรับรู้ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเตรียมพร้อมชี้แจงผลงานรัฐบาลต่อที่ประชุมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้ผลสำเร็จที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุก 5 ปี รวมทั้งให้เตรียมเป็นข้อมูลเพื่อนำเสนอในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของรัฐบาล นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังเสนอแนะการออกแสตมป์จากภาพความสวยงาม หรือสัญลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของ 77 จังหวัด เพื่อเป็น collection แสตมป์ไทยให้ประชาชนที่ชอบการสะสมเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย นายกรัฐมนตรี ยังส่งเสริมให้หน่วยงานราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานที่ใช้เพื่อการบริการ รวมถึงการแก้ไขรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ให้กับประชาชน และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมบทบาทสตรีไทยไม่เท่าเทียมต่างประเทศ...