โชว์เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ครั้งแรกในไทย

เด็กมัธยมฯ ทีม“DNJPB.001” และทีม“MASKISM” โชว์เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ครั้งแรกในประเทศไทย   ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล (FAAMAI) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Bangkok Projection Mapping Competition จัดโครงการประกวด FAAMAI Youth...

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแนะเปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด19

 กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะผู้ปกครองควรเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ โดยต้องบอกวิธีการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ที่โรงเรียน เพื่อให้ปลอดภัยห่างไกลโรคโควิด19 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงเรียนในหลายๆ พื้นที่จะทำการเปิดการเรียนการสอนเป็นแบบ On site ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เด็กๆ ต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตจากการเรียนออนไลน์กับผู้ปกครองที่บ้านที่มีความยืดหยุ่นเป็นเวลานาน ในการเปิดภาคเรียนเด็กๆต้องตื่นเช้าเพื่อไปโรงเรียน เข้าระบบการเรียนการสอนที่เป็นเวลามากขึ้น อีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดของโควิด19 ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อลูกต้องไปโรงเรียนจึงควรเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนออกจากบ้าน โดยสวมหน้ากากอนามัย แนะให้ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เตรียมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัวเพื่อจะได้ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี...

5 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงจังหวัดยะลา ร่วมปลูกต้นป่า รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันนี้ (10 พ.ค. 65 ) ที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมปลูกต้นป่า รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี นางสาวพุทธชาต อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5...

สธ.สงขลา เตือนประชาชนระวังโรคไข้มาลาเรีย “โนวไซ” แพร่จากลิงสู่คน

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โรคไข้มาลาเรียชนิด “โนวไซ” หรือ Plasmodium knowlesi ซึ่งเป็นโรคที่สามารถแพร่เชื้อจากลิงสู่คนได้ โดยยุงก้นปล่องกัดลิงที่มีเชื้อแล้วมากัดคน ปัจจุบัน ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่ายุงสามารถนำเชื้อจากคนสู่คนได้ ลิงที่เป็นสัตว์รังโรคในไทย ได้แก่ ลิงกัง ลิงวอก ลิงเสน ลิงแสม และลิงอ้ายเงียะ หากประชาชนที่มีประวัติสัมผัสลิงในป่า มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น เหงื่อออกมาก ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย...

สสจ.อยุธยา เดินหน้าฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้นักเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม On-site

พ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาส้ม) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนในช่วงอายุ 5 – 11 ปี และเข็มที่ 3 ให้กับนักเรียนในช่วงอายุ 12 – 18 ปี ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา โดยสามารถฉีดได้วันละ 1,000...

สิ้นสุดการใช้จ่ายมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารกรุงไทย Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

สรรพากรแจงไม่ได้มุ่งเน้นการเก็บภาษีจากโครงการคนละครึ่ง

กรมสรรพากร Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดพระธาตุศรีสองรักพร้อมเตรียมจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2565

นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า อำเภอด่านซ้าย ได้กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2565 ขึ้นในวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 12 - 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นระยะเวลา 4 วัน เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เคารพเลื่อมใสศรัทธา...

ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งคาร์ซีท ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท เริ่มวันที่ 5 ก.ย.นี้

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.65 บัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

วธ.เตรียมสร้างเว็บไซต์คลังข้อมูล “ผ้าไทย” ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมใช้ผ้าไทย สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนุนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนนำไปใช้พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าไทยสู่ระดับสากล ตั้งเป้าแล้วเสร็จในปีนี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  “Soft Power” ความเป็นไทยและส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทย 5 F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion)...

“กองสลากฯ”เปิดรับตัวแทนใหม่ขายหวยดิจิทัล 12-13 พ.ค. เริ่มออนไลน์ ผ่านแอพ เป๋าตัง 2 มิ.ย.นี้

 พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ยอดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มเป๋าตัง หรือสลากดิจิทัล ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 3-9 พ.ค.65 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแล้วกว่า 4,441 ราย โดยสำนักงานสลากฯ จะเปิดให้ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หรือผู้ซื้อจองรายเดิม สมัครได้จนถึงวันที่ 10 พ.ค.65 เป็นวันสุดท้ายผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th หากครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ตัวแทนสลากดิจิทัลครบตามที่กำหนดไว้ 10,000 ราย...

เตรียมพบกับการนำเสนอผลงาน 3 ปี วุฒิสภา

วุฒิสภาจะจัดสัมมนาในโอกาสครบรอบ 3 ปี “เหลียวหลัง แลหน้า  วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป”  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ - การสัมมนากลุ่มย่อย 14 ประเด็นหลัก และปาฐกถาพิเศษ โดย ประธานวุฒิสภา - นิทรรศการผลงานด้านต่าง ๆ  - การจำหน่ายสินค้า...

กาละแมกาแฟสูตรโบราณบ้านห้วยบอน ของดีอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ด้วยรสชาติหอมหวาน นุ่มลิ้น ส่งขายผ่านช่องทางออนไลน์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

เมื่อมีเวลาเว้นว่างจากการกรีดยางพารา กลุ่มสตรีบ้านห้วยบอน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จะรวมตัวกันเพื่อคั่วกาแฟและผลิตกาละแมกาแฟ ซึ่งเป็นกาละแมสูตรโบราณ โดยการ นำเอากากกาแฟมาผสมผสานในเนื้อกะละแมที่ให้กลิ่นหอมละมุน รสชาติอร่อย หวานนุ่มลิ้น ด้วยกระบวนการผลิต ที่พิถีพิถัน ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้สินค้าได้รับความนิยมจากลูกค้าในพื้นที่และต่างจังหวัด สร้างรายได้เสริม ให้กับชาวบ้านในชุมชน นางวิภา จะเรมะนั้น รองประธานกลุ่มกาแฟสูตรโบราณบ้านห้วยบอน เล่าว่า ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นจุดกำเนิดแห่งแรกของกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย...

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งเตือนข่าวปลอม “มะเร็งรักษาหายได้ ด้วยต้นกาฝากทับทิม”

“มะเร็งรักษาหายได้ ด้วยต้นกาฝากทับทิม” ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์ โดยระบุว่า “มะเร็งรักษาหายได้ ด้วยต้นกาฝากทับทิม” กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าต้นกาฝากทับทิมรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากการสืบค้นงานวิจัยพบว่าต้นกากฝากที่นิยมใช้เป็นยาสมุนไพร ได้แก่ ต้นกาฝากแก่นเทา (Scurrula atropurpurea) กาฝากมะม่วง (Dendrophthoe pentandra) และกาฝากก่อ (Helixanthera parasitica) แต่ยังไม่พบรายงานที่กล่าวถึงต้นกาฝากทับทิม ตัวอย่างของต้นกาฝากที่มีผลการวิจัย คือ ต้นกาฝากก่อ (Helixanthera parasitica) พบสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ...

ป.ป.ช.สุราษฎร์ธานี ประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 ราย

นายพงษ์ศักดิ์ โชติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเข้ารับตำแหน่ง 4 ราย ได้แก่ นายก อบต.ปากแพรก , อบต.ดอนสัก , อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ และ อบต. ทุ่งเตาใหม่ โดยจะเปิดเผยระหว่างวันที่ 29 เมษายน...

ผู้ว่าฯ ชัยนาท มอบตู้ฟ้าให้กับอำเภอ และผู้นำชุมชน ภายใต้โครงการ “ ตู้ราชสีห์ ” รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) จังหวัดชัยนาท

ที่อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี โครงการ “ตู้ราชสีห์” รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) จังหวัดชัยนาท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ นายยุทธพร พิรุณสาร ปลัดจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัด ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งตู้ราชสีห์รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ อาทิ ปัญหายาเสพติด...

จังหวัดชัยนาท ขับเคลื่อนโครงการตู้ราชสีห์ รับเรื่องร้องทุกข์ ติดทุกหมู่บ้าน ทั่วจังหวัด 513 ตู้

ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีมอบ “ตู้ราชสีห์” รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) โดยมี นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปลัดจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และกำนันทุกตำบลในจังหวัดชัยนาท ร่วมในพิธีฯ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า โครงการ "ตู้ราชสีห์" รับเรื่องร้องทุกข์ (ทุกเรื่อง) จังหวัดชัยนาท...

จังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมคณะอนุกรรมการจัดประกวดร้องเพลง The Voice of แม่กลอง ในงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัด

ที่ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประกวดร้องเพลง The Voice of แม่กลอง ในงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจกรรมการประกวด The Voice of แม่กลอง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน...