หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 07 พฤษภาคม 2565หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือและเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ 7-9 พ.ค. 65 ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ในขณะที่อ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง...

ส.กีฬากระดานโต้คลื่นชวนชาเล้นจ์กระดานยืนพาย “THAILAND SUP 100”

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เชิญชวนนักกีฬาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกระดานยืนพายแบบออนไลน์ในกิจกรรม "THAILAND SUP 100" ครั้งที่ 3 เปิดรับสมัครถึง 31 พ.ค.65 เริ่มแข่งขัน 1 มิ.ย.-31 ก.ค.65 นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักกีฬาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกระดานยืนพายแบบออนไลน์ในกิจกรรม "THAILAND SUP 100" ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องของนักกีฬาและผู้ที่สนใจ...

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู ประจำปี ๒๕๖๕

(๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรี วรวัฒน์ มะลิ รักษาราชการแทนผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์...

อาชีวะ พร้อมพัฒนาทักษะผู้เรียน ปลูกจิตสำนึกด้านพลังงาน ร่วมEcosystem อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการโดยการนำของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักในเรื่องการเตรียมพร้อมที่จะยกระดับการพัฒนาและผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในเรื่องรถที่ปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หรือZero Emission Vehicle (ZEV) ให้มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเดินหน้าตอบรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยได้เร่งพัฒนาทักษะกำลังแรงงานอาชีวศึกษา เพื่อรองรับและตอบโจทย์การเป็นกำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รองรับระบบนิเวศ (Eco system) ในอนาคต Read More...

อ.อ.ป. เตรียมพัฒนา ‘สวนป่าสาละวิน’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของ จ.แม่ฮ่องสอน

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากบทบาทหน้าที่ และพันธกิจของ อ.อ.ป. ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการบริหารจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ซึ่งดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ และรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยการใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวเชื่อม ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อีกวิธีหนึ่ง Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

อ.อ.ป. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง...

คณะพาณิชย์ฯ มธ. ผนึกกำลัง สมาคมนักศึกษาเก่า ฯ สร้างคน-สร้างเงิน-สร้างใจ-สร้างภาพลักษณ์-สร้างสังคม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) ร่วมมือกันทางวิชาการ และกิจกรรม Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ผนึกกำลังเดินหน้าโครงการนำร่องวินมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 50 คัน ภายใต้บันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ และการเริ่มโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ และการเริ่มโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ คุณ สุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คุณอารีรัตน์ ศรีประทาย...

“เติ้น” ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ หนุ่มฟาสดาวรุ่งแห่งปี โชว์ฟอร์มเดือด พาธงชาติไทย ขึ้นโพเดี้ยมอันดับ 1 ในรายการสุดหิน F4 Spanish Championship 2022

เพลงชาติไทยดังกระหึ่มให้แฟนๆ ได้ภาคภูมิใจ เมื่อนักแข่งหนุ่มดาวรุ่งไทยวัย 16 ปี “เติ้น” ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ โชว์ฟอร์มเดือดซิ่งรถสูตรคู่ใจสุดสปีดจนสามารถคว้าชัยชนะสนามระดับโลกไปครองได้สำเร็จ ในการแข่งขันรายการ F4 Spanish Championship 2022 การแข่งขันรถ Formula 4 ณ สนาม Portimao – Algave ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันที่ 30...

IRPC – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามข้อตกลง ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณอรพรรณ แสงสว่าง ผู้จัดการอาวุโส บริหารนวัตกรรมแบบเปิดและทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี พร้อมด้วย ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

ไทยออยล์หนุนโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม (Smart Farming) ฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือชุมชน พร้อมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่มาเป็นนักพัฒนาโครงการผ่านโครงการ Restart Thailand

ไทยออยล์ร่วมกับกลุ่มปตท.สนับสนุนโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม (Smart Farming) ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ โครงการปลูกผักสวนครัวและผักที่มีมูลค่าสูง ณ เรือนจำกลางชลบุรี ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการปลูกผักสวนครัว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพาะปลูกใบบัวบกอินทรีย์ อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือชุมชน จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่มาเป็นนักพัฒนาโครงการผ่านโครงการ Restart...

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 06 พฤษภาคม 2565หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ 7-9 พ.ค. 65 ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในขณะที่อ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า...

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด – 19 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)

ที่ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จ.สส. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานการณ์โควิด - 19 ครั้งที่ 1/2565 โดยมี พลเอก ประวิตร...

สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก และผ้ามัดย้อม จำนวน 9,999 ตัว

สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก และผ้ามัดย้อม จำนวน 9,999 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565   สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับกลุ่มสตรีภูเก็ต ประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าปาเต๊ะ และผ้าซาโนติก เพื่อนำไปประดับ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...

ศอ.บต. เตรียมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนวพระราชดำริฯ“เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่ จชต. 2565

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคาร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการสนองแนวพระราชดำริฯ“เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

จังหวัดภูเก็ต เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ “ของดีของหรอยบ้านลิพอนบางกอก” วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจหลังโควิด-19 ที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนประเทศ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจตาม Roadmap หลังโควิด โดยการเร่งฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว การลงทุน การส่งออก เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมสมดุลกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม ซึ่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นอีกรูปแบบที่ดึงเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนมาเป็นจุดเด่นดึงดูดความเข้มแข็งให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีของดีมากมายพร้อมที่จะเสนอให้กับผู้สนใจและนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับโลก และพร้อมที่จะขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแรงของภาคเศรษฐกิจสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน อย่างวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านลิพอนบางกอก” หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร...

อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ของอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมมอบบัตรประจำตัวประชาชนแก่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวมันนิ

วันนี้ (6 พ.ค.65) เวลา 11.00 น. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ของอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ณ ตลาดย้อนยุค หลาดสวนไผ่ ผัง 7 (วัดนิคมพัฒนาราม ) โดยได้มอบเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 100 ชุด ให้กับชรบ.ในพื้นที่...

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจแผนงานโครงการ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ประจำปี 2567 และส่งมอบโครงการซ่อมผิวทางจราจรลาดยาง อ.ปากชม จ.เลย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจความเหมาะสมแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีพันเอก ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 พันเอก ไชชโย ไชยทะเศรษฐ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 กำลังพลหน่วยฯ ผู้นำชุมชน...

4 จังหวัดภาคใต้ ระวังฝนตกหนัก ดินถล่ม -น้ำป่าไหลหลาก

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศวันนี้ (6 พ.ค.65) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช 206 มิลลิเมตร , ศรีสะเกษ 40 มิลลิเมตร และจันทบุรี 29 มิลลิเมตร โดยต้องเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากบริเวณ อ.เมือง อ.ทับสะแก อ.บางสะพานน้อย...

สธ. เผย !! แนวทางการจัดตั้ง ‘คลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID’ ให้คำปรึกษา – ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง

สธ. เผย !! แนวทางการจัดตั้ง ‘คลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID’ ให้คำปรึกษา – ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยแพร่แนวทางการจัดตั้ง “คลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID” โดยแบ่งแนวทางการจัดการออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการให้บริการ 2. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ...