ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กันยายน 2565) ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 17 กันยายน 2565ในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก...

MEA ย้ำมาตรการควบคุมบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ลดผลกระทบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณก่อสร้าง

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอ พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนตามนโยบายรัฐบาล จึงเร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ทั้งยังสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมช่วยปรับทัศนียภาพให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่สำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ Read More Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์

ดึงพลังเยาวชนอาเซียนร่วมขับเคลื่อนแนวทางป้องกันอาชญากรรมและปฏิรูปยุติธรรมอาญา ในเวทีการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาครั้งที่ 3” (3rd ACCPCJ)

ผู้เข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice หรือ ACCPCJ ครั้งที่ 3) ประกาศร่วมกันยกระดับความร่วมมืออย่างบูรณาการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อการขับเคลื่อนการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ระดับภูมิภาค ในระหว่างงานแถลงข่าวปิดการประชุม ACCPCJ ครั้งที่ 3 โดยตัวแทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน...

สภาพหลังพม่ายึดล้านนา ปกครองเมืองเชียงใหม่ 200 ปี สู่ยุคเชียงใหม่เป็นเมืองร้าง

ป้อมเมืองเชียงใหม่ หนังสือ “ชื่อบ้านนามเมือง จังหวัดเชียงใหม่มาจากไหน” ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ สุจิตต์ วงษ์เทศ ผู้เขียนได้พาย้อนกลับไปดูรากเหง้าของเมืองเชียงใหม่ คนเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นบรรพชนล้านนาเมื่อห้าแสนปีที่แล้วที่พบกะโหลกมนุษย์ลำปาง ที่ปากถ้ำเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งร่วมสมัยกับมนุษย์ปักกิ่ง ไล่เรียงมาจนถึง พ.ศ. 2482 ในที่นี้ขอนำเนื้อหาบางส่วนที่กล่าวถึงช่วงเวลา 200 ปี ที่พม่าเข้ามาปกครองเชียงใหม่ ซึ่งสุจิตต์ วงษ์เทศ อธิบายไว้ดังนี้ (จัดย่อหน้าใหม่และสั่งเน้นคำโดยกองบรรณาธิการ)...

ส.การค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยรุกผนึก 12 สมาคม เตรียมเผยไฮไลท์ Asia International Hemp Expo 2022 ติดปีกไทย..ฮับกัญชงแห่งเอเชีย

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TiHTA) จับมือพันธมิตร 12 สมาคมอุตสาหกรรมการผลิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เชื่อมโยงเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงในภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์ และการจัดงาน “Asia International Hemp Expo 2022” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชงอย่างครบวงจร พร้อมติดปีกไทยสู่ฮับอุตสาหกรรมการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงของเอเชีย คาดสร้างรายได้กว่า 2...

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ ประจาปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565 เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแห่นงกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

กท0307_1856 ประการศรัยสมัครบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่ง ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

ประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี

ประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี   เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กันยายน 2565) ฉบับที่ 3

ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565ในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก...

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-21 กันยายนนี้

   ในช่วงวันที่ 17 - 21 ก.ย. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้...

ทะเลชุบศร

เมืองลพบุรี มีทะเลครับ ชื่อว่า ทะเลชุบศร ในโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่งโดย หลวงมโหสถ บทหนึ่งระบุถึงทะเลชุบศร เสร็จเสด็จดลด้าวด่าน       ดงดอน ชลชะเลวุธศร                 เหล่าช้าง คชสารบันสมสลอน          กรินิศ ชมทรทหึงเคียงข้าง           จรวดร้องเรียงรมย์ และในจดหมายเหตุหรือบันทึกของบาทหลวงฝรั่งเขียนว่า Talé Chupson หรือ Thlee Poussone หรือทะเลรวย-Rich Sea...

เชิญชวนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กร่วงหนักที่สุดในรอบ2ปีและเงินบาทอ่อนค่าสูงสุดรอบ16ปีโดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด…อ่านต่อ

ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กร่วงหนักที่สุดในรอบ2ปีและเงินบาทอ่อนค่าสูงสุดรอบ16ปีโดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด 2.(-ทอง)ราคาทองถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRเพิ่มการตุนทอง1.45ตันหลังจากครั้งที่แล้วลดการตุนไป2.32ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น-13.65ตัน SPDRเพิ่มการตุนทอง1.45ตันปิดที่962.01ตัน ราคาทองหน้าเหมือง(HUI)ปิดที่189.08 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน(USDX)ปิดที่109.69 นายตลาดทอง http://www.taradthong.com/node/7138 ตลาดทองดอทคอมTARADTHONG.COM  สมัครสมาชิกตลาดทอง คลิก!!! อ่านเพิ่มเติม ทองลง 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กร่วงหนักที่สุดในรอบ2ปีและเงินบาทอ่อนค่าสูงสุดรอบ16ปีโดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด 2.(-ทอง)ราคาทองถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น...

กรมปศุสัตว์ประสบผลสำเร็จ ย้ายฝากตัวอ่อน 2 ตัวแรก ในฟาร์มเกษตรกรที่จังหวัด มุกดาหาร

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตโคเนื้อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยนำเทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตปศุสัตว์ การย้ายฝากตัวอ่อนมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มุ่งเน้นการสร้างพ่อแม่พันธุ์แท้ชั้นเยี่ยมจากการย้ายฝากตัวอ่อน เพื่อเป็นการลดการนำเข้าพ่อแม่โคเนื้อพันธุ์แท้จากต่างประเทศ โดยนำเข้าตัวอ่อนแช่แข็งพันธุ์แท้จากต่างประเทศ นำไปย้ายฝากตัวอ่อนในแม่ตัวรับของเกษตรกร ซึ่งกรมปศุสัตว์ สามารถนำลูกโคเพศเมียพันธุ์แท้ไปผลิตตัวอ่อนโคพันธุ์แท้ต่อไป ล่าสุดจากเข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์ตั้งเป้าหมายในการกระจายโคเนื้อพันธุ์แท้ไปยังพี่น้องเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน โคเนื้อพันธุ์แท้ นำไปย้ายฝากให้กับแม่โคของเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ รายละ 6 ตัว เมื่อมีลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อนซึ่งเป็นโคเนื้อพันธุ์แท้ จะเป็นของเกษตรกร 50% ส่วนอีก...

พิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานพิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา วันนี้ (15 กันยายน 2565) นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงานพิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า วุฒิสภา โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี  และมีนายนิรันดร์...

งานสัมมนา “Cannabiz Asia ในงาน Thailand LAB International 2022”

ที่ปรึกษารัฐมนตรี ก.อุตฯ เปิดงานสัมมนา “Cannabiz Asia ในงาน Thailand LAB International 2022” วันนี้ (15 กันยายน 2565) นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Cannabiz Asia ในงาน Thailand LAB International 2022”...

เหตุใดคนไทยเรียกชาวตะวันตกผิวขาวว่า “ฝรั่ง” คำนี้มีพัฒนาการมาอย่างไร

ภาพ หมอบรัดเลย์ ฝรั่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จิตรกรรมในพระวิหารน้อย วัดกัลยาณมิตร ที่มาของคำว่า “ฝรั่ง” ในสังคมไทย ต้องสืบย้อนกลับไปถึงยุโรปในยุคกลางช่วงปลายศตวรรษที่ 5 คำนี้เกี่ยวพันโดยตรงกับบรรพชนของชาวยุโรปกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า “ชาวแฟรงก์” (Franks) กลุ่มชาติพันธุ์เยอรมัน (Germanic peoples) ผู้พูดภาษาตระกูลเยอรมันโบราณ สำหรับชาวแฟรงก์ใช้สำเนียงแบบตะวันตก (Western Germanic Languages) ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานของภาษาอังกฤษ เยอรมัน และดัตช์ ในเวลาต่อมา ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6-8 อาณาจักรของชาวแฟรงก์แผ่ขยายจนครอบคลุมไปทั่วพื้นที่ต่าง ๆ...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ฝึกอาชีพเสริมแก่ผู้สูงวัย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1/2565 ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 14 - 18 กันยายน 2565 ณ วัดโคกสำเริง (โคกล้อ) ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read...