ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“อจิลิตี้” เผยผลสำรวจผู้บริหารสายโลจิสติกส์ พบส่วนใหญ่มองเศรษฐกิจ “น่าจะ” ถดถอย หรือถดถอย “แน่นอน” ในปี 2566

ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังคงมุ่งมั่นต่อเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ ตลาดเกิดใหม่วางแผนรับมือแม้แนวโน้มไม่สดใส ผู้บริหารสายโลจิสติกส์เกือบ 70% ทั่วโลกมองว่า ตนกำลังเตรียมพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยามที่ต้นทุนสูงขึ้น อุปสงค์ชะลอตัว และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอันเป็นผลจากการที่จีนพยายามคุมโควิด สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 90% จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทั้งหมด 750 รายที่ตอบแบบสำรวจประกอบการจัดทำดัชนีโลจิสติกส์ตลาดเกิดใหม่ประจำปี 2566 ของอจิลิตี้ (2023 Agility Emerging Markets Logistics Index) ยังกล่าวว่าค่าขนส่ง การจัดเก็บ และค่าโลจิสติกส์อื่น...

เอเอฟเอส มอบทุนการศึกษา 360 ทุน สนับสนุนเยาวชนหญิงทั่วโลกเข้าถึงการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

โอกาสมาถึงแล้วสำหรับเยาวชนหญิง (อายุ 15-17.5 ปี) จากทั่วโลกที่จะได้เป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน เอเอฟเอส โกลบอล สะเต็ม แอคเซลเลอเรเตอร์ส (AFS Global STEM Accelerators) โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนทางออนไลน์เพื่อการศึกษาด้านความยั่งยืน, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) และการสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม โครงการนี้ดำเนินการโดยเอเอฟเอส อินเตอร์คัลเจอรัล โปรแกรมส์...

แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2565 – 2570)

กองนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3689 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งไทรอยด์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

กรมบัญชีกลาง 0 2127 7000 Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

กรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ก.พ. 66 จ่ายอะไรบ้าง

กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345    Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ มุ่งพัฒนาทักษะไอทีแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม พัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ มุ่งพัฒนาทักษะไอทีแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม พัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางและสรุปผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมี นางสาวไพลินจินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และผู้เข้าร่วมประชุม ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมลองบีชชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี           นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายสำคัญที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าให้กับตนเองและครอบครัวได้ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาทักษะแรงงาน สร้างโอกาสและการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีทักษะความรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้            นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีทักษะ ความรู้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ อันจะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ         ...

พสกนิกรทั่วไทย ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

พสกนิกรทั่วไทย ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน พสกนิกรทั่วไทย ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 66 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี...

ปมท. เผยอบรมนายอำเภอไปแล้ว 432 อำเภอ พร้อมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างเต็มที่ ย้ำ ทรัพยากรมนุษย์สำคัญที่สุด วอนทุกฝ่ายเร่งสานงานในพื้นที่

ปมท. เผยอบรมนายอำเภอไปแล้ว 432 อำเภอ พร้อมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอำเภอ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการอย่างเต็มที่ ย้ำ ทรัพยากรมนุษย์สำคัญที่สุด วอนทุกฝ่ายเร่งสานงานในพื้นที่ ปมท. เผยอบรมนายอำเภอไปแล้ว 432 อำเภอ พร้อมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอำเภอ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการอย่างเต็มที่ ย้ำ ทรัพยากรมนุษย์สำคัญที่สุด วอนทุกฝ่ายเร่งสานงานในพื้นที่อย่างจริงจัง เพราะความทุกข์ของพี่น้องประชาชนรอไม่ได้   เมื่อวันที่...

ผู้ตรวจวีระกิตติ์ฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพชรบูรณ์ ชี้แจงนโยบายและแผนการตรวจราชการ ปี 66

ผู้ตรวจวีระกิตติ์ฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพชรบูรณ์ ชี้แจงนโยบายและแผนการตรวจราชการ ปี 66 เน้นย้ำการทำงานตามนโยบาย MIND ครอบคลุม 4 มิติ ความสำเร็จทางธุรกิจ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ...

รองปลัดฯ ณัฏฐิญา ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รองปลัดฯ ณัฏฐิญา ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก “นายกฯ ประยุทธ์” ประชุมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช เร่งให้ทันตามกำหนด 26 มิ.ย. นี้   เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฏฐิญา...

ปลัดฯ ณัฐพล มอบโชคใหญ่รางวัลสลากกาชาดร้านกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

ปลัดฯ ณัฐพล มอบโชคใหญ่รางวัลสลากกาชาดร้านกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาดร้านกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาดร้านกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี...

กรมเจ้าท่า ประชุมร่วม TNSC หารือแนวทางการพัฒนาพาณิชยนาวีไทย รองรับการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจ้าท่า ประชุมร่วม TNSC หารือแนวทางการพัฒนาพาณิชยนาวีไทย รองรับการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมเจ้าท่าเตรียมความพร้อมด้านพาณิชยนาวี เพิ่มคุณภาพในด้านโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์  รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างกรมเจ้าท่าและสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (Thai National...

สถาบันวิจัยด้านการออกแบบแห่งไต้หวันร่วมเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 จัดนิทรรศการในธีม “เชน เชน” เชื่อมโยงพลังการออกแบบของไต้หวัน

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week) หนึ่งในเทศกาลงานออกแบบชื่อดังระดับโลก กำลังจัดงานประจำปี 2566 ในธีม "urban'NICE'zation เมือง-มิตร-ดี" ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กรุงเทพฯ เพื่อพาทุกคนไปชมงานออกแบบและศิลปะตามสไตล์ย่านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และในปีนี้ สถาบันวิจัยด้านการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan Design Research Institute หรือ...

ทองขึ้น 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นโดยได้แรงหนุนจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหลังจากสัญญาทองคำร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์…อ่านต่อ

ทองขึ้น 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นโดยได้แรงหนุนจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหลังจากสัญญาทองคำร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ 2.(-ทอง)ราคาทองถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์ ซึ่งลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น 3.SPDRลดการตุนทอง2.321ตันหลังจากครั้งที่แล้วเพิ่มการตุนไป1.74ตัน แนวโน้มตั้งแต่เดือนมค.สะสมแล้วทั้งสิ้น-2.32ตัน SPDRลดการตุนทอง2.321ตันปิดที่917.92ตัน ราคาทองหน้าเหมือง(HUI)ปิดที่240.47 ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน(USDX)ปิดที่103.51 นายตลาดทอง http://www.taradthong.com/node/7172 ตลาดทองดอทคอมTARADTHONG.COM  สมัครสมาชิกตลาดทอง คลิก!!!   อ่านเพิ่มเติม ทองขึ้น 1.สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นโดยได้แรงหนุนจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหลังจากสัญญาทองคำร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์...

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

สภาเทคนิคการแพทย์ ผนึก สปสช. ดึง “คลินิกเทคนิคการแพทย์” บริการตรวจแล็บ 24 รายการ

สภาเทคนิคการแพทย์ จับมือ สปสช. เตรียมให้บริการดูแลสิทธิบัตรทองที่ “คลินิกเทคนิคการแพทย์” เปิดบริการตรวจแล็บ ทั้งตรวจการตั้งครรภ์ คัดกรองมะเร็งลำไส้ ที่เข้ารับบริการได้โดยตรง ส่วนบริการตรวจแล็บอีก 22 รายการ สำหรับผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังต้องมีใบส่งตรวจจากแพทย์ ด้าน “นายกสภาเทคนิคการแพทย์” ระบุ ช่วยลดความแออัดโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกการรับบริการ เผยเริ่มนำร่อง 17 แห่ง ก่อนขยายทั่วประเทศ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยว่า...

Krungthai COMPASS นำเสนอบทวิเคราะห์เรื่อง “อัตราเงินเฟ้อเดือน ม.ค. อยู่ที่ 5.02% ชะลอลงตามราคาพลังงานและอาหารสด”

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ม.ค. ชะลอลงที่ 5.02% จากราคาหมวดพลังงานที่ชะลอตัวตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและค่ากระแสไฟฟ้าด้วยผลของฐานในปีก่อนที่เริ่มสูงขึ้น และราคาหมวดอาหารสดที่ชะลอลงจากราคาเนื้อสุกร Key Highlights - อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ม.ค. ชะลอลงที่ 5.02% (YoY) จากราคาหมวดพลังงานที่ชะลอตัวตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและค่ากระแสไฟฟ้าด้วยผลของฐานในปีก่อนที่เริ่มสูงขึ้น และราคาหมวดอาหารสดที่ชะลอลงจากราคาเนื้อสุกร ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงที่ 3.04% (YoY) จากราคาหมวดอาหารตามราคาน้ำมันพืช อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าและบริการบางชนิดขยายตัวต่อเนื่อง เช่น ค่าโดยสารสาธารณะ และค่าของใช้ส่วนตัว...

ห้ามร้านบุฟเฟต์ใช้เตาแก๊สกระป๋องบนโต๊ะอาหาร ผิดกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องห้ามร้านบุฟเฟต์ใช้เตาแก๊สกระป๋องบนโต๊ะอาหาร ผิดกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง  กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ในเรื่องการควบคุมสุขลักษณะสถานที่ขาย ข้อ 17 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทานอาหาร หากสถานที่จำหน่ายอาหารฝ่าฝืนกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท...

กองทุนสื่อ ประกาศผลพร้อมมอบรางวัล ประกวดคลิปรณรงค์”หยุดเหยียดเกลียดศาสนา พูดร้ายทำลายกัน”

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานประกาศผล และมอบรางวัลการประกวดคลิปรณรงค์โครงการ TMF STOP HATE SPEECH CLIP CONTEST หัวข้อ "หยุดเหยียดเกลียดศาสนา พูดร้ายทำลายกัน"  โดยมี ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของทั้ง 15 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบฝ่าด่านการคัดเลือกมาจากผลงานที่ส่งมาทั่วประเทศ  พร้อมชมคลิปรางวัลชนะเลิศจากผลงานผู้ชนะ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล...