ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA จัดพิธีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) และการแถลงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และขับเคลื่อน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA สู่องค์กรคุณธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) และการแถลงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

สถาบัน TDGA ภายใต้ DGA เปิดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 1 (GDPO#1) เร่งสร้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐทั่วประเทศ

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงาน สำนักงานพัฒนารฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) เปิดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 1 (GDPO#1) โดยมี ดร.ศุภวรรณ ธาราโภคากุล ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบัน TDGA กล่าวเปิดหลักสูตรพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมอมารี...

วธ.จัดงานวันศิลปินแห่งชาติ น้อมรำลึกพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดนิทรรศการ เผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ 24 ก.พ. – 8 มี.ค. นี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วธ.จัดงานวันศิลปินแห่งชาติ น้อมรำลึกพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เชิญชวนนักเรียน-ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ เผยแพร่ประวัติและผลงานศิลปินแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม นี้ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับและเปิดนิทรรศการแสดงประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ  โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร คุณหญิงปัทมา...

สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.(TBSA) จัดงาน กาล่า The CREATORS 84 บุคลากรทรงคุณค่า

เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ (TBSA ) ได้รวบรวมและคัดเลือก บุคลากรและศิษย์เก่า ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นที่ยอมรับ, เป็นผู้ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง, เป็นแรงบันดาลใจให้คนจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคมและประเทศชาติ ทั้งในสายงานราชการ ด้านธุรกิจ และด้านสังคม  โดยได้ทำการคัดเลือกบุคลากรและศิษย์เก่าทั้งสิ้น 84 ท่าน เพื่อยกย่องให้เป็น...

อำเภอเบตง เปิดรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ เปิดเผยว่า อำเภอเบตง ได้รับแจ้งจากจังหวัดยะลา ว่า สำนักงานโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ได้กำหนดจัดโครงการ "สานใจไทย สูใจใต้" รุ่นที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 2 พฤษภาคม...

ประกาศคณะกรรมการรางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการรางวัลผ่านแว่นฟ้าปี 2566 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี 2566 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 1) เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 2) เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 จำนวนไม่เกิน 8 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำหรือทัณฑสถาน อนุโลมให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงได้ (จำนวนไม่เกิน...

รมว.พม. ย้ำแก้ปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้นเหตุ พร้อมดึงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ

รมว.พม. ย้ำแก้ปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้นเหตุ พร้อมดึงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ             วันนี้ (24 ก.พ. 66) เวลา 10.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า ตนพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซอยรามคําแหง...

กยศ. ชี้แจงการหักเงินเดือน แม้ว่าผู้กู้ยืมจะมีภาระหนี้สูง ก็สามารถแจ้งขอลดการหักเหลือ 100 บาทต่อเดือนได้

กยศ. ชี้แจงการหักเงินเดือน แม้ว่าผู้กู้ยืมจะมีภาระหนี้สูง ก็สามารถแจ้งขอลดการหักเหลือ 100 บาทต่อเดือนได้ กยศ. ชี้แจงกรณีที่มีประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการหักเงินเดือนของลูกหนี้ กยศ. พร้อมเอกสารแสดงตัวอย่างโดยระบุว่า กยศ. หักเงินเดือนลูกหนี้อย่างโหด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงกรณีที่มีประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการหักเงินเดือนของลูกหนี้ กยศ. พร้อมเอกสารแสดงตัวอย่างโดยระบุว่า กยศ. หักเงินเดือนลูกหนี้อย่างโหด โดยกองทุนขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ตัวเลขที่แสดงในหนังสือเป็นตัวเลขตัวอย่างของผู้กู้ยืมที่มียอดผิดนัดชำระหนี้สูงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้กู้ยืมจะมีภาระหนี้สูงและมียอดที่ถูกแจ้งหักสูงก็สามารถแจ้งขอลดการหักเงินเดือนลงเหลือเพียง 100 บาทต่อเดือนได้...

กรมการขนส่งทางบก เผยคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน และร่างสัญญาร่วมลงทุน (PPP) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม

กรมการขนส่งทางบก เผยคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน และร่างสัญญาร่วมลงทุน (PPP) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน และร่างสัญญาร่วมลงทุน (PPP) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อสร้างโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนน โดยพัฒนาสถานีขนส่งสินค้ารองรับกิจกรรมการขนส่งทั้งการรวบรวมและกระจายสินค้า รวมถึง การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ...

กรมหม่อนไหมเปิดตลาดเส้นไหม เชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิตกับกลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหม ตามนโยบายตลาดนำการผลิต

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม และเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงซื้อขายเส้นไหมและผู้ทอผ้าไหม โดยมี นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างผู้ผลิตเส้นไหมซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผ้าไหม กับกลุ่มผู้ทอผ้าไหม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานฯ...

ปลัดฯ ณัฐพล บินขึ้นเหนือ รุดตรวจเยี่ยม สอจ.เชียงราย เน้นย้ำสร้างสมดุลให้โรงงาน ด้วยแนวทาง 4 มิติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การลงพื้นตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย   จังหวัดเชียงราย - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย...

ผู้ตรวจทาวันฯ ลงพื้นที่กาญจนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานประกอบการที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานประกอบการที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมดูแลชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม ครบทุกมิติ ตามนโยบาย MIND กระทรวงอุตสาหกรรม   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวอารยา ไสลเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (SCGP โรงงานวังศาลา)...

ผู้ตรวจสมพลฯ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายพฤกษ์ ศิโรรัตน์เศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ...

รปอ.ณัฏฐิญา นำทีมขึ้นเหนือ แนะผู้ประกอบการผลไม้ปรับตัวตามเทรนด์โลก เชื่อมโยงต้นน้ำป้อนวัตถุดิบ พร้อมเป็น Hero สร้างนักธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

รปอ.ณัฏฐิญา นำทีมขึ้นเหนือ แนะผู้ประกอบการผลไม้ปรับตัวตามเทรนด์โลก เชื่อมโยงต้นน้ำป้อนวัตถุดิบ พร้อมเป็น Hero สร้างนักธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน   จังหวัดเชียงราย - เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวณัฏฐิญา  เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมและให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ บ้านผลไม้ เชียงราย พร้อมด้วย นายวิษณุ ทับเที่ยง...

ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนไทยวานนี้ขยับขึ้นมาที่ 1,984 จุด ส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ

ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนไทยวานนี้ขยับขึ้นมาที่ 1,984 จุด ส่วนใหญ่พบในป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ไทยพบจุดความร้อนวานนี้ (22 ก.พ. 2566) จำนวน 1,984 จุด ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 3,790 จุด รองลงมาคือกัมพูชา 2,733 จุด...

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และปลัดมหาดไทย จับมือ 15 องค์กรเดินหน้ายุทธศาสตร์ “ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เฟส 2 สร้าง ONE TEAM มีพระสงฆ์ร่วมปลุกพลังความรู้รักสามัคคี ความเอื้ออาทร

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และปลัดมหาดไทย จับมือ 15 องค์กรเดินหน้ายุทธศาสตร์ “ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เฟส 2 สร้าง ONE TEAM มีพระสงฆ์ร่วมปลุกพลังความรู้รักสามัคคี ความเอื้ออาทร มุ่งพัฒนาวัดและชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฯ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และปลัดมหาดไทย จับมือ 15 องค์กรเดินหน้ายุทธศาสตร์ “...

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ เปิดสัมมนาหนุนนายจ้างพัฒนาฝีมือลูกจ้าง รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และผู้เข้าร่วมสัมมนา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเดอะการ์เด้น ชั้น 2 โรงแรมลองบีช ชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี           นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อแรงงานทุกกลุ่ม รวมทั้งสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ช่วยเหลือสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ในปี พ.ศ. 2565  โดยปรับลดจำนวนลูกจ้างที่ต้องพัฒนาทักษะฝีมือ จากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จากเดิมอัตราร้อยละ 1 เหลือร้อยละ0.5 และขยายระยะเวลาการยื่นขอรับรองหลักสูตรจากเดิมภายใน 60 วัน เป็นภายใน 90 วันเป็นต้น           นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และสถานประกอบกิจการได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือแก่ลูกจ้างของตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสถานประกอบกิจการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม รวมทั้งได้รับสิทธิและประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย ที่มา :    Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและสักขีพยาน

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟธนบุรี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟธนบุรีระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) โดย นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการบริษัทรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมี นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์...

รมว.แรงงาน ห่วงเหตุลูกจ้างตกต้นไม้พิการถูกลอยแพ สั่ง กสร. จับมือ สปส. สอบข้อเท็จจริงพร้อมเร่งช่วยเหลือตามสิทธิพึงได้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวในรายการถกไม่เถียง ทางช่อง 7HD ในกรณีที่ลูกจ้างถูกนายจ้าง ใช้ให้ปีนขึ้นไปตัดต้นไม้ แต่พลาดท่า ตกลงมาขาหัก กลับถูกนายจ้างลอยแพไม่รับผิดชอบนั้น ทันทีที่ทราบข่าว ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)...

กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้ากรณีเรือไฟฟ้าไฟไหม้ กู้เรือลำที่เกิดเหตุขึ้นได้แล้ว พร้อมตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้ากรณีเรือไฟฟ้าไฟไหม้ กู้เรือลำที่เกิดเหตุขึ้นได้แล้ว พร้อมตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 รายงานความคืบหน้าการกู้เรือ Mine Smart Ferry 29 ที่เกิดเพลิงไหม้และจมลงบริเวณหน้าโป๊ะเทียบเรือ บริษัท ปิยะศิริวานิช จำกัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พร้อมออกคำสั่งให้กู้เรือภายใน 7 วัน ตามข้อสั่งการนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า และกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม...