ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์ ตอนที่ 12 กำเนิดนางมณโฑ

https://www.youtube.com/watch?v=LrntbkfxQh8 กาลครั้งหนึ่งในป่าหิมพานต์ มีฤาษี ผู้มีตบะญาณแก่กล้า 4 ตน บำเพ็ญพรตอยู่ในป่า, โดยปลูกอาศรมอยู่ติดกัน ได้แก่ “พระฤาษีอตันตา”, “พระฤาษีวชิรามุนี”, “พระฤาษีวิสูต” ,และ “พระฤาษีมหาโรมสิงค์”, โดยฤาษีทั้งสี่ตนบำเพ็ญภาวนามาเป็นระยะเวลากว่าสามหมื่นปี, โดยเลี้ยงแม่โคนมไว้ และปล่อยให้เที่ยวกินหญ้าอยู่ในป่าหิมพานต์นั้นนับได้ถึง 500 ตัว, ในทุกๆ เช้าแม่โคทั้งหมดจะเดินกลับมาบริเวณอาศรม แล้วหยดนมลงไว้ในอ่างที่ใช้รองรับน้ำนมจนเต็ม โดยแม่โคทำอย่างนี้ทุกวัน เมื่อถึงเวลาฉันอาหาร พระฤาษีทั้งสี่ก็จะมานั่ง...