ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์

รามเกียรติ์ ตอนที่ 1 – หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน

มหากาพย์รามเกียรติ์ ปฐมบท ตอนที่ ๑ ตอน หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน กาลครั้งหนึ่งมีพญายักษ์ตนหนึ่งสถิตย์อยู่ยอดเขาจักรวาล ทำการตั้งโรงพิธี บนยอดเขาวินันตกคีรี เพื่อทำการบวงสรวง บูชาพระอิศวรมหาเทพชั้นผู้ใหญ่ แห่งเขาไกรลาส จนได้รับพรให้มีฤทธิ์เดช สามารถให้อิทธิฤทธิ์ ม้วนแผ่นดินได้ ด้วยความมีทิฐิมานะ ว่าตนเองมีฤทธิ์เดชไม่มีผู้ใดทัดทาน เพราะแม้แต่ฤาษี นักพรต เทวดา ต่างก็พากันเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์ของตน ว่าแล้วหิรันตยักษ์ ก็ได้แสดงฤทธิ์เดช โดยการ จับผืนแผ่นดิน ม้วนเข้า แล้วหนีบไว้ที่รักแร้ แล้วเหาะไปยังเมืองบาดาล จึงทำให้เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งสามโลก จนความถึงพระอิศวร ผู้ประทานพรวิเศษให้ พระอิศวรจึงได้เรียกพระนารายณ์เข้าเฝ้า และมอบหมายให้ พระนารายณ์ไปทำการปราบหิรันตยักษ์ จากนั้นพระนารายณ์ จึงได้เหาะไปยังเมืองบาดาล เห็นหิรันตยักษ์ ม้วนแผ่นดินหนีบไว้ จึงได้แปลงร่าง เป็นพญาวราหะ (สุกรเผือก) เข้าไล่ขวิดต่อสู้กับหิรันตยักษ์ โดยที่หิรันตยักษ์ ไม่รู้ว่าสุกรเผือกนั้นคือพระพระนารายณ์แปลงกายมา จนในที่สุด พญาหมูเผือกซึ่งเป็นพระนารายณ์ ก็ขวิดหิรันตยักษ์จนสิ้นใจตา จากนั้นเอาแผ่นดินกลับมาคืนยังที่เดิม เมื่อคลี่คลายสถานะการณ์แล้ว พระนารายณ์ ก็แปลงร่างกลับสู่ร่างแห่งมหาเทพทรงครุฑเหาะไปยังเกษียรสมุทร แล้วทำการบรรทม บนพญาอนันตนาคราช และหลับไป จึงเป็นที่มาของ นารายณ์บรรทมสินธุ์ ขณะที่พระนารายณ์หลับไป นั้นก็บังเกิดดอกบัวผุดขึ้นจากท้องของพระนารายณ์ โดยภายในดอกบัวนั้น ปรากฏพระกุมารองค์ขึ้นพระองค์หนึ่ง พระนายรายณ์จึงอุ้มพระกุมารนั้น กลับมาเข้าเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาส