ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์ ตอนที่ 7 กำเนิดทศกัณฐ์

https://www.youtube.com/watch?v=h8ao3oZPdXg เมื่ออสูรเทวบุตร นนทกถูกพระนารายณ์สังหารและให้มาเกิดใหม่ ได้ลงมาจุติในครรภ์ของนางรัชดาเทวี มเหสีของท้าวลัสเตียนแห่งกรุงลงกาที่ยังไม่มีบุตร หลังจากนั้นนางรัชดาเทวีก็คลอดบุตรออกมาเป็นอสูร ยักษ์ มีสิบเศียรสิบพักตร์ ยี่สิบกร มีสิบหัวสิบหน้า ยี่สิบมือ ลัสเตียนผู้เป็นบิดา จึงตั้งชื่อให้ว่า “ทศกัณฐ์” แปลว่า ผู้มีสิบคอ หรือมักจะเรียกว่า “ทศพักตร์” หรือ สิบหน้า มี ทศเศียร” สิบหัว ทศกัณฑ์เป็นยักษ์ที่กล้าหาญ มีกำลังมาก...