ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์ ตอนที่ 11 พาลี สุครีพ ชะลอเขาพระสุเมรุุ

https://www.youtube.com/watch?v=bG12kuDs1kc หลังจากรามสูร ต่อสู้กับอรชุนเทพบุตร และเป็นฝ่ายชนะ โดยจับเท้าของอรชุน ฟาดเข้ากับเขาพระสุเมรุ จนตาย ทำให้เขาพระสุเมรุ ทรุดเอียงลงไปไม่ตั้งตรงเหมือนเดิม พระอิศวร จึงมีบัญชาให้เหล่าเทวดา ฤาษี ครุฑ และเหล่าพญานาค มาช่วยกันฉุดชะลอให้เขาพระสุเมรุตั้งตรงให้ได้ดังเดิม ในการนี้ พระอิศวรมีรับสั่งให้สองพญาวานรทั้งสอง คือพญา กากาศ หรือพาลี และพญาสุครีพ มาช่วยฉุดเขาพระสุเมร กับเหล่าเทวดาด้วย โดยมีแผนการว่า จะใช้พญานาคพันเขาพระสุเมรุไว้...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 10 รามสูร นางเมฆขลา เทพอรชุนรบกับรามสูร

https://www.youtube.com/watch?v=uB_SLGD9Zoc เมื่อวสันฤดู วนเวียนมาบรรจบครบอีกครั้ง ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความหรรษา รื่นเริงของเหล่านางฟ้า เทวดา ด้วยเป็นฤดูกาลแห่งการเล่นน้ำฝนของสวรรค์ อันแสนสนุกสนานของเหล่าเทวดา โดยเทวดานางฟ้า ต่างก็จะออกจากวิมาน มาเฉลิมฉลองด้วยมหรสพ เต้นระบำรำฟ้อนด้วยเสียงดนตรี กันถ้วนทั่วทั้งเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ อรชุนเทพบุตร ผู้ที่เคยต่อสู้กับทศกัณฐ์และใช้ธนูศรนาคารัดทศกัณฑ์ ทราบข่าวว่าเหล่าเทวดานางฟ้าออกมารื่นเริงกัน ก็แต่งองค์ทรงเครื่องเทวดาสวยงาม ออกจากทิพยวิมาน จับพระขรรค์อาวุธคู่กาย เหาะออกไปยังที่ชุมนุมครื้นเครงของเหล่าเทวดา คอยเฝ้าดูความครื้นเครงด้วยความบันเทิงเริงใจ นางเมขลาเทวี เป็นเทพธิดาสถิตอยู่ในวิมานสมุทรไท เป็นนางฟ้าผู้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องทะเลและมหาสมุทร โดยมีแก้วมณีเมขลาเป็นสมบัติคู่กายโดยแก้วมณีเมขลานี้เป็นลูกแก้ววิเศษมีแสงแวววับจับตา...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 9 กำเนิดหนุมานชาญสมร และชมพูพาน

https://www.youtube.com/watch?v=NI0Zuvh2E-0 เมื่อพระอิศวรทราบด้วยพระญาน ว่านางกาลอัคคีผู้เป็นเมียของฤาษีโคดม ได้สาป “นางสวาหะ” ซึ่งเป็นลูกฤาษีโคดมกับนางกาลอัคคี ให้ไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกิ่งไม้กินลมอยู่ที่เนินเขาจักรวาล ก่อนที่ตนนางกาลอัคคี จะกลายเป็นแผ่นหินไป ตามคำสาปของฤาษีโคดม พระอิศวรจึงมีดำริให้นางมีบุตร เพื่อแบ่งกำลังของพระอิศวรไปเกิด เพื่อรอคอยรับใช้พระนารายณ์ ในกาลภายภาคหน้ายามที่นารายณ์จะอวตารลงไป ปราบพญายักษ์ทศกัณฐ์ จึงสั่งให้พระพาย เทวดาเจ้าแห่งลมและพายุ พัดหอบเอาพลังกำลังกายแห่งพระอิศวรบรมนาถ รวมทั้งเทพศัตราวุธทั้งสามอย่างได้แก่ คฑาเพชร ตรีเพชร และจักรแก้ว ของพระองค์ไปเข้าปากนางสวาหะ ผู้ยืนกินลมที่เนินเขาจักรวาล ให้เกิดออกมาเป็นกระบี่...