จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง...

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ติดตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 65 เพื่อป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม บางปูและพื้นที่โดยรอบ สร้างความเชื่อมั่น เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำและแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ หวังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เกิดความยั่งยืน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอแผนงานด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ แผนการระบายน้ำในพื้นที่ ตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี...

จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พนักงานจ้างทั่วไป 1.ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง คนงาน (กู้ชีพ) จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ) จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลด รายละเอียดประกาศรับสมัคร เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 6/2565

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน เดือนมิถุนายน 2565(แก้ไข) รายงานการประชุมหัวหน้าส่วน เดือนมิถุนายน 2565 เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 29 รายการ

 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์.pdf เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์...

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ปราบปราม การดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ...

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานนำร่องโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานนำร่องโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษาและ อบจ. และ อปท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม1...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างวิหารและองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ อำเภเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างวิหารและองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ อำเภเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี...

จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วัดหัวคู้ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรปราการ บำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา และตักบาตรดอกไม้ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดบางโฉลงใน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม...

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ 2

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.15 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การประชุม Sea Complex เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ...

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนล่วงหน้าของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกณัฐ อินทรเจริญ) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนล่วงหน้าของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกณัฐ อินทรเจริญ) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565...

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มอบให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพของใช้จำเป็นในการดำรงชีพ รวมทั้งตรวจเยี่ยมและสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวน 2 ครัวเรือน คือ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ บริเวณศาลาท้าวมหาพรหม ชุมชนเปรมฤทัย 34 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางพัชรากร กุลรัตนจินดา ปลัดเทศบาล...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำข้าราชการประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุม ชั้น 3 ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วางพวงมาลาและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพร้อมกล่าวถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 11 – 22 กรกฎาคม 2565

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา 1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 2 อัตรา 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 3 อัตรา 3. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  จำนวน 1 อัตราม  ประกาศรับสมัครบุคคล เครดิตข่าวจากเว็บไซต์...