ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์ ตอนที่ 9 กำเนิดหนุมานชาญสมร และชมพูพาน

https://www.youtube.com/watch?v=NI0Zuvh2E-0 เมื่อพระอิศวรทราบด้วยพระญาน ว่านางกาลอัคคีผู้เป็นเมียของฤาษีโคดม ได้สาป “นางสวาหะ” ซึ่งเป็นลูกฤาษีโคดมกับนางกาลอัคคี ให้ไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกิ่งไม้กินลมอยู่ที่เนินเขาจักรวาล ก่อนที่ตนนางกาลอัคคี จะกลายเป็นแผ่นหินไป ตามคำสาปของฤาษีโคดม พระอิศวรจึงมีดำริให้นางมีบุตร เพื่อแบ่งกำลังของพระอิศวรไปเกิด เพื่อรอคอยรับใช้พระนารายณ์ ในกาลภายภาคหน้ายามที่นารายณ์จะอวตารลงไป ปราบพญายักษ์ทศกัณฐ์ จึงสั่งให้พระพาย เทวดาเจ้าแห่งลมและพายุ พัดหอบเอาพลังกำลังกายแห่งพระอิศวรบรมนาถ รวมทั้งเทพศัตราวุธทั้งสามอย่างได้แก่ คฑาเพชร ตรีเพชร และจักรแก้ว ของพระองค์ไปเข้าปากนางสวาหะ ผู้ยืนกินลมที่เนินเขาจักรวาล ให้เกิดออกมาเป็นกระบี่...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 8 กำเนิดพาลี สุครีพ และนางสวาหะ

https://www.youtube.com/watch?v=ylCqkU0RKgg ในบรรพกาลกว่าสองพันปีล่วงมาแล้ว พระฤาษีโคดมออกบวชพำเพ็ญพรตเป็นดาบสฤาษีอยู่ในป่า แต่เดิมนั้น พระฤาษีโคดมผู้นี้ เคยเป็นกษัตริย์ครองเมืองสาเกด แต่ไม่มีโอรสธิดาจึงออกป่ามาบวช นั่งบำเพ็ญพรตเป็นเวลานานปีทำให้ฤาษีโคดมมีหนวดเครายาวผมเผ้ารกรุงรัง จนมีนกกระจาบป่าคู่หนึ่งมาทำรังในหนวดของฤาษีโคดมเพื่อออกไข่เป็นประจำทุกๆ ปี ในปีนี้ก็เช่นกัน นกกระจาบผัวเมียก็มาอาศัยหนวดพระฤาษีทำรังอย่างเคย จนนางนกกระจาบตัวเมียออกไข่ วันหนึ่งนกตัวผู้ก็บอกแก่นางนกตัวเมียให้อยู่เฝ้ากกไข่ที่รัง ส่วนตนนั้นจะบินออกไปหาอาหารแล้วนกผู้ผัวก็บินจากไป นกตัวผู้บินออกหาอาหารมรจนถึงสระบัวใหญ่ในป่าหิมพานต์ ดอกบัวบานสรั่งเต็มไปหมด ก้บินลงไปจิกกินเกสรเบิกบานสำราญใจอยู่นานจนลืมเวลา ครั้นเวลาพลบค่ำ แดดอ่อนลง กลีบบัวที่เบ่งบานรับแสงก็เริ่มห่อหุ้มกลับตูมไว้รอแสงแห่งวันใหม่ นกกระจาบตัวผู้ที่หลงเพลินจิกกินเกสรอยู่ ก็ถูกดอกบัวใหญ่ห่อหุ้มติดอยู่ในดอกบัวตลอดทั้งคืน ครั้นย่ำรุ่งแสงแรกแห่งวันส่อง ดอกบัวเริ่มแย้มกลีบบานอีกครั้ง...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 7 กำเนิดทศกัณฐ์

https://www.youtube.com/watch?v=h8ao3oZPdXg เมื่ออสูรเทวบุตร นนทกถูกพระนารายณ์สังหารและให้มาเกิดใหม่ ได้ลงมาจุติในครรภ์ของนางรัชดาเทวี มเหสีของท้าวลัสเตียนแห่งกรุงลงกาที่ยังไม่มีบุตร หลังจากนั้นนางรัชดาเทวีก็คลอดบุตรออกมาเป็นอสูร ยักษ์ มีสิบเศียรสิบพักตร์ ยี่สิบกร มีสิบหัวสิบหน้า ยี่สิบมือ ลัสเตียนผู้เป็นบิดา จึงตั้งชื่อให้ว่า “ทศกัณฐ์” แปลว่า ผู้มีสิบคอ หรือมักจะเรียกว่า “ทศพักตร์” หรือ สิบหน้า มี ทศเศียร” สิบหัว ทศกัณฑ์เป็นยักษ์ที่กล้าหาญ มีกำลังมาก...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 6 พระนารายณ์ปราบนนทก

https://www.youtube.com/watch?v=XscHnQjZ60w ท้าวลัสเตียนครองกรุงลงกาเรื่อยมา มเหสีสี่องค์ก็ตั้งครรภ์และคลอดออกมาเป็นกุมารทั้งหมด -นางสุมณฑาเทวี (สุนันทา) คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่า “กุเปรัน” -นางจิตรมาลีเทวี คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่า “เทพนาสูร” -นางสุวรรณมาลัยเทวี คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่า “อัครธาดา” -นางวรประไพเทวี (ประไพ) คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่า “มารัน” เว้นแต่เพียงนางรัชดาเทวีเท่านั้น ที่ยังไม่มีบุตร ยังมีอสูรเทวบุตร ชื่อว่า “นนทก” ทำหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่จะเข้าเฝ้าพระอิศวรที่บันไดเชิงเขาไกรลาส มาช้านาน เหล่าบรรดาเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวร...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 5 มหาศึกตรีบูรัม

https://www.youtube.com/watch?v=Lp_yiyi4KGc ทางกรุงมหาพิชัยลงกา เมื่อท้าวจตุรพักตร์ผู้เป็นปฐมกษัติย์เสด็จสวรรคต ราชบุตร ชื่อ ลัสเตียน ก็ขึ้น ครองราชย์ เป็นกษัตริย์ ครองกรุงพิชัยลงกาต่อจากพระบิดา โดยมีพระมเหสีห้าองค์ได้แก่ -นางชาลีสุมณฑาเทวี -นางจิตรมาลีเทวี -นางสุวรรณมาลัยเทวี -นางประไพเทวี -และนางรัชดาเทวี ท้าวมาลีวราช (มาลีวัคคพรหม) ผู้ที่เป็นพี่ชายของ ธาดาพรหม (จตุรพักตร์) ที่สวรรค์คตไป ได้ลงมาที่เมืองพิชัยลงกาเพื่อเยี่ยมน้องชาย แต่เมื่อมาถึงก็ทราบว่าน้องชายคือ จตุรพักตร์...

รามเกียรติ์ ปฐมบท ตอนที่ 4 : อัชบาลปราบยักษ์อสุรพรหม

https://www.youtube.com/watch?v=s7p0UEQpaRc ภายหลังจากท้าวสหบดีพรหม เป็นผู้สร้างกรุงลงกาแล้ว ก็ทรงประทานให้ท้าวธาดาพรหม (น้องชายของท้าวมาลีวัคคพรหม) ลงไปปกครอง ชื่อว่า จตุรพักตร์ มีลูกเป็นอสูร หรือยักษ์ ชื่อ “ลัสเตียน” ขณะที่ทางฝั่งกรุงศรีอยุธยาเมืองที่พระอินทร์ให้พระวิษณุกรรมสร้างตามบัญชาของพระนารายณ์ ท้าวอโนมาตัน เป็นกุมารที่เกิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นจากท้องพระนารายณ์ขณะที่บรรทมบนตัวพญาอนันตนาคราช โดยเมื่อท้าวอโนมาตัน ได้ทรงสวรรคตลง และมีพระโอรสคือ  “อัชบาล” เป็นผู้สืบตันติวงศ์ครองกรุงศรีอยุธยาสืบมา ในกาลนั้นมีพญายักษ์ตนหนึ่งชื่อ อสุรพรหม (หรืออสุรพักตร์) อาศัยอยู่บริเวณเนินเขาจักรวาล (เขาพระสุเมรุ)...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 3 สหบดีพรหมสร้างกรุงพิชัยลงกา

https://www.youtube.com/watch?v=nymhwWy7qTk ท้าวสหบดีพรหมผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลก เกรงว่าจะไม่มีผู้สืบเชื้อสายพรหมในโลกมนุษย์ ก็นึกถึง ท้าวสหมลิวัน ึ่งมีเชื้อสายพรหมผู้ครองรังกาทวีป แต่เมื่อรบกับพระนารายณ์ แล้วพ่ายแพ้ จึงจำต้องหนีไปอยู่ที่เมืองบาดาล ทำให้รังกาทวีปขาดคนปกครองกลายเป็นเมืองร้าง ท้าวสหบดีพรหม จึงคิดสร้างเมืองขึ้นมาใหม่บนรังกาทวีป และจะเชิญท้าวธาดาพรหมไปปกครอง แล้วสั่งท้าวอัชดาพรหม ให้เตรียมเกณฑ์ไพร่พลเหล่าพรหมทั้งหลายไปสร้างเมืองที่ เกาะรังกา จากนั้นก็ทรงพญาหงส์ทอง บินมุ่งหน้าไปยังรังกาทวีป เมื่อมาถึงก็มองเห็นภูเขาลูกหนึ่ง ตั้งอยู่กลางทวีป เป็นภูเขาสูงเยี่ยมเทียมเมฆสีดำสนิท สูงกว่าบรรดาภูเขาทั้งปวง มีชื่อว่า “นิลกาลาสิงขร” บนยอดเขานั้นมีรังกา...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 2 : กำเนิดอโนมาตันปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทวาราวดี

https://www.youtube.com/watch?v=zRSNHKszp0I ความเดิมจากตอนที่แล้ว หลังจากพระนายรายร์แปลงเป็นพญาวราหะ หรือหมูเผือก ต่อสู้กับหิรันตยักษ์ที่ทำการม้วนแผ่นดินจนสามารถฆ่าหิรัญยักษ์ได้แล้ว และพระองค์ไปบรรทมที่เกษียรสมุทร และเกิดเป็นกุมารในดอกบัว ที่ผุดขึ้นมาจากท้องของพระองค์ พระนารายณ์จึงอุ้มกุมารนั้นไปเข้าเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาส พระอิศวรเห็นพระกุมารจึงบอกแก่พระนารายณ์ว่า กุมารนี้เป็นผู้ที่เกิดจากพระนารายณ์ ต่อไปจะเป็นปฐมกษัตริย์วงศ์พระนารายณ์ จะได้เป็นใหญ่ปราบยุคเข็ญนำความสงบมาสู่โลกในภายภาคหน้า ว่าแล้วพระอิศวรจึงสั่งให้พระอินทร์ลงไปสร้างเมืองที่ชมพูทวีป เพื่อถวายให้กับพระกุมารผู้สืบเชื้อสายแห่งพระนารายณ์   เมื่อพระอินทร์ได้รับคำสั่งจากพระอิศวร ก็กลับมายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สั่งให้เทวดารับใช้ มาตุลี เกณฑ์ไพร่พลเทวดาจำนวนมาก เพื่อเตรียมตัวลงไปช่วยกันสร้างเมืองที่ชมพูทวีป แล้วพระองค์ก็ทรงเหาะมายังชมพูทวีป เมื่อมาถึงแล้วแล้ว ก็มองเห็นแผ่นดินทางทิศบูรพา...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 1 – หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน

https://www.youtube.com/watch?v=zjGYCM8XDAA มหากาพย์รามเกียรติ์ ปฐมบท ตอนที่ ๑ ตอน หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน กาลครั้งหนึ่งมีพญายักษ์ตนหนึ่งสถิตย์อยู่ยอดเขาจักรวาล ทำการตั้งโรงพิธี บนยอดเขาวินันตกคีรี เพื่อทำการบวงสรวง บูชาพระอิศวรมหาเทพชั้นผู้ใหญ่ แห่งเขาไกรลาส จนได้รับพรให้มีฤทธิ์เดช สามารถให้อิทธิฤทธิ์ ม้วนแผ่นดินได้ ด้วยความมีทิฐิมานะ ว่าตนเองมีฤทธิ์เดชไม่มีผู้ใดทัดทาน เพราะแม้แต่ฤาษี นักพรต เทวดา ต่างก็พากันเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์ของตน ว่าแล้วหิรันตยักษ์ ก็ได้แสดงฤทธิ์เดช โดยการ...