ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รามเกียรติ์ ตอนที่ 10 รามสูร นางเมฆขลา เทพอรชุนรบกับรามสูร

https://www.youtube.com/watch?v=uB_SLGD9Zoc เมื่อวสันฤดู วนเวียนมาบรรจบครบอีกครั้ง ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความหรรษา รื่นเริงของเหล่านางฟ้า เทวดา ด้วยเป็นฤดูกาลแห่งการเล่นน้ำฝนของสวรรค์ อันแสนสนุกสนานของเหล่าเทวดา โดยเทวดานางฟ้า ต่างก็จะออกจากวิมาน มาเฉลิมฉลองด้วยมหรสพ เต้นระบำรำฟ้อนด้วยเสียงดนตรี กันถ้วนทั่วทั้งเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ อรชุนเทพบุตร ผู้ที่เคยต่อสู้กับทศกัณฐ์และใช้ธนูศรนาคารัดทศกัณฑ์ ทราบข่าวว่าเหล่าเทวดานางฟ้าออกมารื่นเริงกัน ก็แต่งองค์ทรงเครื่องเทวดาสวยงาม ออกจากทิพยวิมาน จับพระขรรค์อาวุธคู่กาย เหาะออกไปยังที่ชุมนุมครื้นเครงของเหล่าเทวดา คอยเฝ้าดูความครื้นเครงด้วยความบันเทิงเริงใจ นางเมขลาเทวี เป็นเทพธิดาสถิตอยู่ในวิมานสมุทรไท เป็นนางฟ้าผู้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องทะเลและมหาสมุทร โดยมีแก้วมณีเมขลาเป็นสมบัติคู่กายโดยแก้วมณีเมขลานี้เป็นลูกแก้ววิเศษมีแสงแวววับจับตา...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 9 กำเนิดหนุมานชาญสมร และชมพูพาน

https://www.youtube.com/watch?v=NI0Zuvh2E-0 เมื่อพระอิศวรทราบด้วยพระญาน ว่านางกาลอัคคีผู้เป็นเมียของฤาษีโคดม ได้สาป “นางสวาหะ” ซึ่งเป็นลูกฤาษีโคดมกับนางกาลอัคคี ให้ไปยืนตีนเดียวเหนี่ยวกิ่งไม้กินลมอยู่ที่เนินเขาจักรวาล ก่อนที่ตนนางกาลอัคคี จะกลายเป็นแผ่นหินไป ตามคำสาปของฤาษีโคดม พระอิศวรจึงมีดำริให้นางมีบุตร เพื่อแบ่งกำลังของพระอิศวรไปเกิด เพื่อรอคอยรับใช้พระนารายณ์ ในกาลภายภาคหน้ายามที่นารายณ์จะอวตารลงไป ปราบพญายักษ์ทศกัณฐ์ จึงสั่งให้พระพาย เทวดาเจ้าแห่งลมและพายุ พัดหอบเอาพลังกำลังกายแห่งพระอิศวรบรมนาถ รวมทั้งเทพศัตราวุธทั้งสามอย่างได้แก่ คฑาเพชร ตรีเพชร และจักรแก้ว ของพระองค์ไปเข้าปากนางสวาหะ ผู้ยืนกินลมที่เนินเขาจักรวาล ให้เกิดออกมาเป็นกระบี่...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 8 กำเนิดพาลี สุครีพ และนางสวาหะ

https://www.youtube.com/watch?v=ylCqkU0RKgg ในบรรพกาลกว่าสองพันปีล่วงมาแล้ว พระฤาษีโคดมออกบวชพำเพ็ญพรตเป็นดาบสฤาษีอยู่ในป่า แต่เดิมนั้น พระฤาษีโคดมผู้นี้ เคยเป็นกษัตริย์ครองเมืองสาเกด แต่ไม่มีโอรสธิดาจึงออกป่ามาบวช นั่งบำเพ็ญพรตเป็นเวลานานปีทำให้ฤาษีโคดมมีหนวดเครายาวผมเผ้ารกรุงรัง จนมีนกกระจาบป่าคู่หนึ่งมาทำรังในหนวดของฤาษีโคดมเพื่อออกไข่เป็นประจำทุกๆ ปี ในปีนี้ก็เช่นกัน นกกระจาบผัวเมียก็มาอาศัยหนวดพระฤาษีทำรังอย่างเคย จนนางนกกระจาบตัวเมียออกไข่ วันหนึ่งนกตัวผู้ก็บอกแก่นางนกตัวเมียให้อยู่เฝ้ากกไข่ที่รัง ส่วนตนนั้นจะบินออกไปหาอาหารแล้วนกผู้ผัวก็บินจากไป นกตัวผู้บินออกหาอาหารมรจนถึงสระบัวใหญ่ในป่าหิมพานต์ ดอกบัวบานสรั่งเต็มไปหมด ก้บินลงไปจิกกินเกสรเบิกบานสำราญใจอยู่นานจนลืมเวลา ครั้นเวลาพลบค่ำ แดดอ่อนลง กลีบบัวที่เบ่งบานรับแสงก็เริ่มห่อหุ้มกลับตูมไว้รอแสงแห่งวันใหม่ นกกระจาบตัวผู้ที่หลงเพลินจิกกินเกสรอยู่ ก็ถูกดอกบัวใหญ่ห่อหุ้มติดอยู่ในดอกบัวตลอดทั้งคืน ครั้นย่ำรุ่งแสงแรกแห่งวันส่อง ดอกบัวเริ่มแย้มกลีบบานอีกครั้ง...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 7 กำเนิดทศกัณฐ์

https://www.youtube.com/watch?v=h8ao3oZPdXg เมื่ออสูรเทวบุตร นนทกถูกพระนารายณ์สังหารและให้มาเกิดใหม่ ได้ลงมาจุติในครรภ์ของนางรัชดาเทวี มเหสีของท้าวลัสเตียนแห่งกรุงลงกาที่ยังไม่มีบุตร หลังจากนั้นนางรัชดาเทวีก็คลอดบุตรออกมาเป็นอสูร ยักษ์ มีสิบเศียรสิบพักตร์ ยี่สิบกร มีสิบหัวสิบหน้า ยี่สิบมือ ลัสเตียนผู้เป็นบิดา จึงตั้งชื่อให้ว่า “ทศกัณฐ์” แปลว่า ผู้มีสิบคอ หรือมักจะเรียกว่า “ทศพักตร์” หรือ สิบหน้า มี ทศเศียร” สิบหัว ทศกัณฑ์เป็นยักษ์ที่กล้าหาญ มีกำลังมาก...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 6 พระนารายณ์ปราบนนทก

https://www.youtube.com/watch?v=XscHnQjZ60w ท้าวลัสเตียนครองกรุงลงกาเรื่อยมา มเหสีสี่องค์ก็ตั้งครรภ์และคลอดออกมาเป็นกุมารทั้งหมด -นางสุมณฑาเทวี (สุนันทา) คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่า “กุเปรัน” -นางจิตรมาลีเทวี คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่า “เทพนาสูร” -นางสุวรรณมาลัยเทวี คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่า “อัครธาดา” -นางวรประไพเทวี (ประไพ) คลอดบุตรชายออกมาตั้งชื่อว่า “มารัน” เว้นแต่เพียงนางรัชดาเทวีเท่านั้น ที่ยังไม่มีบุตร ยังมีอสูรเทวบุตร ชื่อว่า “นนทก” ทำหน้าที่ล้างเท้าเทวดาที่จะเข้าเฝ้าพระอิศวรที่บันไดเชิงเขาไกรลาส มาช้านาน เหล่าบรรดาเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวร...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 5 มหาศึกตรีบูรัม

https://www.youtube.com/watch?v=Lp_yiyi4KGc ทางกรุงมหาพิชัยลงกา เมื่อท้าวจตุรพักตร์ผู้เป็นปฐมกษัติย์เสด็จสวรรคต ราชบุตร ชื่อ ลัสเตียน ก็ขึ้น ครองราชย์ เป็นกษัตริย์ ครองกรุงพิชัยลงกาต่อจากพระบิดา โดยมีพระมเหสีห้าองค์ได้แก่ -นางชาลีสุมณฑาเทวี -นางจิตรมาลีเทวี -นางสุวรรณมาลัยเทวี -นางประไพเทวี -และนางรัชดาเทวี ท้าวมาลีวราช (มาลีวัคคพรหม) ผู้ที่เป็นพี่ชายของ ธาดาพรหม (จตุรพักตร์) ที่สวรรค์คตไป ได้ลงมาที่เมืองพิชัยลงกาเพื่อเยี่ยมน้องชาย แต่เมื่อมาถึงก็ทราบว่าน้องชายคือ จตุรพักตร์...

รามเกียรติ์ ปฐมบท ตอนที่ 4 : อัชบาลปราบยักษ์อสุรพรหม

https://www.youtube.com/watch?v=s7p0UEQpaRc ภายหลังจากท้าวสหบดีพรหม เป็นผู้สร้างกรุงลงกาแล้ว ก็ทรงประทานให้ท้าวธาดาพรหม (น้องชายของท้าวมาลีวัคคพรหม) ลงไปปกครอง ชื่อว่า จตุรพักตร์ มีลูกเป็นอสูร หรือยักษ์ ชื่อ “ลัสเตียน” ขณะที่ทางฝั่งกรุงศรีอยุธยาเมืองที่พระอินทร์ให้พระวิษณุกรรมสร้างตามบัญชาของพระนารายณ์ ท้าวอโนมาตัน เป็นกุมารที่เกิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นจากท้องพระนารายณ์ขณะที่บรรทมบนตัวพญาอนันตนาคราช โดยเมื่อท้าวอโนมาตัน ได้ทรงสวรรคตลง และมีพระโอรสคือ  “อัชบาล” เป็นผู้สืบตันติวงศ์ครองกรุงศรีอยุธยาสืบมา ในกาลนั้นมีพญายักษ์ตนหนึ่งชื่อ อสุรพรหม (หรืออสุรพักตร์) อาศัยอยู่บริเวณเนินเขาจักรวาล (เขาพระสุเมรุ)...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 3 สหบดีพรหมสร้างกรุงพิชัยลงกา

https://www.youtube.com/watch?v=nymhwWy7qTk ท้าวสหบดีพรหมผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลก เกรงว่าจะไม่มีผู้สืบเชื้อสายพรหมในโลกมนุษย์ ก็นึกถึง ท้าวสหมลิวัน ึ่งมีเชื้อสายพรหมผู้ครองรังกาทวีป แต่เมื่อรบกับพระนารายณ์ แล้วพ่ายแพ้ จึงจำต้องหนีไปอยู่ที่เมืองบาดาล ทำให้รังกาทวีปขาดคนปกครองกลายเป็นเมืองร้าง ท้าวสหบดีพรหม จึงคิดสร้างเมืองขึ้นมาใหม่บนรังกาทวีป และจะเชิญท้าวธาดาพรหมไปปกครอง แล้วสั่งท้าวอัชดาพรหม ให้เตรียมเกณฑ์ไพร่พลเหล่าพรหมทั้งหลายไปสร้างเมืองที่ เกาะรังกา จากนั้นก็ทรงพญาหงส์ทอง บินมุ่งหน้าไปยังรังกาทวีป เมื่อมาถึงก็มองเห็นภูเขาลูกหนึ่ง ตั้งอยู่กลางทวีป เป็นภูเขาสูงเยี่ยมเทียมเมฆสีดำสนิท สูงกว่าบรรดาภูเขาทั้งปวง มีชื่อว่า “นิลกาลาสิงขร” บนยอดเขานั้นมีรังกา...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 2 : กำเนิดอโนมาตันปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทวาราวดี

https://www.youtube.com/watch?v=zRSNHKszp0I ความเดิมจากตอนที่แล้ว หลังจากพระนายรายร์แปลงเป็นพญาวราหะ หรือหมูเผือก ต่อสู้กับหิรันตยักษ์ที่ทำการม้วนแผ่นดินจนสามารถฆ่าหิรัญยักษ์ได้แล้ว และพระองค์ไปบรรทมที่เกษียรสมุทร และเกิดเป็นกุมารในดอกบัว ที่ผุดขึ้นมาจากท้องของพระองค์ พระนารายณ์จึงอุ้มกุมารนั้นไปเข้าเฝ้าพระอิศวรที่เขาไกรลาส พระอิศวรเห็นพระกุมารจึงบอกแก่พระนารายณ์ว่า กุมารนี้เป็นผู้ที่เกิดจากพระนารายณ์ ต่อไปจะเป็นปฐมกษัตริย์วงศ์พระนารายณ์ จะได้เป็นใหญ่ปราบยุคเข็ญนำความสงบมาสู่โลกในภายภาคหน้า ว่าแล้วพระอิศวรจึงสั่งให้พระอินทร์ลงไปสร้างเมืองที่ชมพูทวีป เพื่อถวายให้กับพระกุมารผู้สืบเชื้อสายแห่งพระนารายณ์   เมื่อพระอินทร์ได้รับคำสั่งจากพระอิศวร ก็กลับมายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สั่งให้เทวดารับใช้ มาตุลี เกณฑ์ไพร่พลเทวดาจำนวนมาก เพื่อเตรียมตัวลงไปช่วยกันสร้างเมืองที่ชมพูทวีป แล้วพระองค์ก็ทรงเหาะมายังชมพูทวีป เมื่อมาถึงแล้วแล้ว ก็มองเห็นแผ่นดินทางทิศบูรพา...

รามเกียรติ์ ตอนที่ 1 – หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน

https://www.youtube.com/watch?v=zjGYCM8XDAA มหากาพย์รามเกียรติ์ ปฐมบท ตอนที่ ๑ ตอน หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน กาลครั้งหนึ่งมีพญายักษ์ตนหนึ่งสถิตย์อยู่ยอดเขาจักรวาล ทำการตั้งโรงพิธี บนยอดเขาวินันตกคีรี เพื่อทำการบวงสรวง บูชาพระอิศวรมหาเทพชั้นผู้ใหญ่ แห่งเขาไกรลาส จนได้รับพรให้มีฤทธิ์เดช สามารถให้อิทธิฤทธิ์ ม้วนแผ่นดินได้ ด้วยความมีทิฐิมานะ ว่าตนเองมีฤทธิ์เดชไม่มีผู้ใดทัดทาน เพราะแม้แต่ฤาษี นักพรต เทวดา ต่างก็พากันเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์ของตน ว่าแล้วหิรันตยักษ์ ก็ได้แสดงฤทธิ์เดช โดยการ...

รูปภาพเทวดาให้ลาภ จินดามณี ภาพศิลปะดิจิตอลพร้อมกรอบ

  ภาพศิลปะดิจิตอลพร้อมกรอบ เทวดาให้ลาภ จินดามณี   รูปนี้เป็นการสรรค์สร้างโดยแนวคิดของวิชาทางพระเวทย์ที่ชื่อว่าจินดามณี ซึ่งวิชาจินดามณีนี้เป็นวิชาที่สืบทอดกันมาช้านานมีบันทึกไว้ในคัมภีย์พระเวทย์โบราณ เป็นคาถาที่ว่าด้วยการเรียกทรัพย์โชคลาภเงินทอง หรือคาถาจินดามณี ซึ่งมีบันทึกไว้เป็นหลักฐานจากวิชาของหลายเกจิอาจารย์ด้วยกันเช่น วิชา จินดามณีของหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง ซึ่งท่านก็มีวิชานี้เหมือนกัน ต่อมาภายหลังวิชานี้ได้ถูกถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ท่านคือหลวงพ่อสาคร มนุญโญ วัดหนองกรับ เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออก นอกจากนั้นวิชาจินดามณียังมีบันทึกเก่าแก่จากตำราของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ท่านก็มีคาถานี้เหมือนกัน และที่เห็นเป็นเด่นชัด เห็นจะเป็นวิชาจินดามณีของหลวงพ่อกวย...

แหวน เฮมาไทด์(Hematite)

Hematite เฮมาไทด์(Hematite หรือ Haematite)  เฮมาไทด์มีเป็นโลหะสีดำเป็นเหล็ก สีเงินเทาน้ำตาลแดง หรือน้ำตาลแดง รูปแบบของแร่ฮีมาไทต์จะมีริ้วรอยสนิมสีแดง เฮมิเต็ดแข็งกว่าเหล็กบริสุทธิ์ แต่เปราะมากกว่า องค์ประกอบ มีสารประกอบของเหล็ก (III) ออกไซด์ (Fe2O3) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆรูปแบบของออกไซด์ของเหล็ก โดยสามารถนำมาถลุงเป็นเหล็กได้ มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบรอมโบฮีดรอลแบบเดียวกับ อิลมิไนต์ และ คอลันดัม  ปริมาณสำรองของแร่เหล็กออกไซด์ส่วนใหญ่จะพบได้ในรูปแบบของเฮมาไทด์ แร่เฮมาไทด์สีเทา มักพบในที่ที่มีน้ำพุร้อน นอกจากนี้ผลึกแร่ชนิดสีเทาสามารถเกิดในแหล่งแบบพลัด...

DGA ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล Read More

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านรัฐบาลดิจิทัล ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล” ในโครงการจัดทำกรอบทิศทางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 5 เมษายน 2565 โดยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป Read More

ร้านค้า DGeat กิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม Good Governance

#Energy Boosting Zone : ร้านค้า DGeat เป็นร้านค้าขนาดเล็กสำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กรแนวคิด คือ ช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ โดยซื้อของและชำระเงินได้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยม Good Governance Read More

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับตุลาการศาลปกครอง

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญบรรยายหัวข้อ ‘ศาลปกครองกับการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและรองรับ Digital Disruption’ หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับตุลาการศาลปกครอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย จัดโดย สำนักงานศาลปกครอง โดยวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 Read More

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สัมภาษณ์รายการ “ฐานTalk” เนชั่น TV เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ “ฐานTalk” เนชั่น TV เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) ดำเนินรายการโดย คุณฟาง (วิลาสินี แวน ฮาเรน) และ คุณโอ (บากบั่น บุญเลิศ) พร้อมอัปเดตผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่น ในโครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564”...

เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เข้ารับการคัดเลือก เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทย โดยกำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : 0...

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมเสวนาออนไลน์ โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญร่วมเสวนาออนไลน์ โครงการ การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล หัวข้อ ‘Digital University: enabling the smart society’ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเสวนาเรื่อง มหาวิทยาลัยดิจิทัลในนิเวศประเทศไทย จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 สำหรับผู้ที่พลาดชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/cwAcnQBb0j/ มาร่วมรับฟังแนวทางการเดินหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับภาคส่วนต่าง ๆ...

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ งานสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ เสวนาในหัวข้อ “Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ่ : ขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผล” ในงานสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 เรื่อง “Digital Transformation” จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ ณ...